Ταμείο ανάκαμψης Covid: 320 δισεκατομμύρια ευρώ ζητήθηκαν για τον κατασκευαστικό τομέα

Το European Alliance Against Coronavirus (EAAC) είναι ένα νέο δίκτυο που δημιουργήθηκε από την αρχή του Covid-19 για να βρει λύσεις και να μοιραστεί εμπειρίες στην Ευρώπη, που δημιουργήθηκε από την European Cluster Collaboration Platform.

Σε κοινή δήλωση, η FIEC, η Construction Products Europe και η EBC έχουν απευθύνει αίτημα στον Επίτροπο Breton ζητώντας τουλάχιστον 320 δισεκατομμύρια ευρώ να διατεθούν για κατασκευή στο προσεχές Ταμείο Ανάκαμψης Covid.

Αυτό το ποσό στοχεύει όχι μόνο στην αντιστάθμιση των απωλειών των ιδιωτικών και δημόσιων δαπανών, προκειμένου να τις επαναφέρει σε επίπεδα πριν από την κρίση, αλλά και στην ενεργοποίηση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος που έχει η κατασκευή σε ολόκληρη την οικονομία, με:

  • Δημιουργία θέσεων εργασίας προστιθέμενης αξίας και θετική συμβολή στην ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών.
  • Η υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η μετατροπή της ΕΕ σε μία ουδέτερης από άνθρακα ηπείρου μέσω, μεταξύ άλλων, ενός Αειφόρου Οικοδομημένου Περιβάλλοντος.
  • Ανακαίνιση του οικοδομικού δυναμικού της ΕΕ και εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες, αυξάνοντας την άνεση, την καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος/αέρα, την ενεργειακή απόδοση, την προσιτή και προσβάσιμη στέγαση, την εύκολη κινητικότητα και τη συνδεσιμότητα.
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ μέσω της συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και της κατασκευής νέων υποδομών.

Η κοινή δήλωση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=7d3bf3fe-117b-41d1-8267-c8b821aabff0