Covid-19 taistelu: Euroopan liitto koronavirusta vastaan

Koronaviirus, Synergiat

Coronaviruksen vastainen eurooppalainen liitto (EAAC) on Covid-19: n perustamisesta lähtien syntynyt uusi verkosto, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja ja jakaa kokemuksia Euroopassa, jonka on luonut Euroopan klusterien yhteistyöfoorumi.

COVID-19-kriisin alusta lähtien koko Euroopassa on syntynyt uusi verkosto etsimään ratkaisuja ja jakamaan kokemuksia. Se, mikä alkoi epävirallisella 3D-tulostuskapasiteetin etsinnällä vasta muutama viikko sitten, on nyt muuttunut suureksi potentiaaliseksi asiantuntijaryhmäksi, joka tekee yhteistyötä Euroopan komission ja kansallisten verkostojen kanssa: Coronaviruksen vastainen eurooppalainen liitto (EAAC). Tämän verkoston on luonut European Cluster Collaboration Platform.

EAAC keskittyy toiminnassaan todellisuuden ymmärtämiseen, tarpeiden nimeämiseen, mahdollisten ratkaisujen tunnistamiseen ja siirtämiseen sitten verkkoihinsa toimiakseen. Sen vahvuus on monitasoisen osaamisen ja tiedon kerääminen – koska sen jäsenet tarjoavat monialaisen panoksensa kaikkialta Euroopasta. (Ajan tasalla) 27 videokonferenssissa, joissa osallistui 223 asiantuntijaa ja 740 hoitajaa, liitto on keskustellut monenlaisista aiheista. Näihin kuuluvat muun muassa hengityslaitteiden prototyypit, 3D-tulostus, julkiset hankinnat, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, poistumisstrategia, homologisointi, sosiaalitalous, ICT-ratkaisut. Lista jatkuu ja kasvaa edelleen.

Jotkut toimista viittaavat kriisin välittömiin tarpeisiin, esimerkiksi tarve tuottaa ja käyttää uudelleen naamioita ja henkilönsuojaimia. Muut nähdään pitkällä aikavälillä, mikä saattaa muuttaa järjestelmän toimintatapaa. EAAC pyrkii yhdistämään yhteiskunnan, sosiaaliset ja teolliset klusterit ja julkishallinnot lähempänä toisiaan, oppimaan nopeimmista parhaista käytännöistä, kehittämään keskeisiä tekniikoita ja yhdistämään Euroopan teollisuuskapasiteetit, mainitakseni vain muutaman. Ryhmä valmistelee parhaillaan konkreettisia ehdotuksia.

Coronaviruksen vastainen Euroopan liitto haluaa yhdistää asiantuntijoita ja verkostoja kaikkialle Eurooppaan. Kriisin aikana tieto ja kokemukset ovat arvokkaita. EAAC on avoin kaikille: teollisuusklustereille, sosiaalitalouden toimijoille, yrityksille ja viranomaisille.

Tule osaksi allianssia!

Jos haluat osallistua kokouksiin ja antaa omia ideoitasi ja esimerkkejäsi, ota yhteyttä:

Antonio Novo
Presidentti Euroopan klustereiden liitto
antonio.novo@clustersalliance.eu