Komisja Europejska monitoruje strategię „Budownictwo 2020” na „Trójstronnym forum strategicznym wysokiego szczebla”

Wydarzenia

Dyrektor zarządzający Fundación Laboral, Enrique Corral, zabrał głos w imieniu 24 instytucji z branży budowlanej z 12 krajów Unii Europejskiej, które są częścią konsorcjum strategicznego projektu „Construction Blueprint”.

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej zorganizowała w czwartek 4 kwietnia w Brukseli trójstronne strategiczne forum wysokiego szczebla. Było to spotkanie dyskusyjne pomiędzy państwami członkowskimi, interesariuszami z branży budowlanej oraz przedstawicielami Unii Europejskiej (UE) w celu omówienia kwestii związanych z tym sektorem produkcyjnym.

To forum wysokiego szczebla, które odbywa się od 2013 r. W stolicy Belgii, stanowi część „Strategii Budownictwa 2020” jako kontynuacji Strategicznego Planu Działania. Daje możliwość wyrażenia poglądów interesariuszom z branży na temat realizacji działań priorytetowych i perspektyw rozwoju branży, które posłużą za podstawę przyszłej Strategii po 2020 roku.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, w tym strategicznym forum wysokiego szczebla uczestniczył dyrektor zarządzający Fundación Laboral de la Construcción, Enrique Corral. Ponadto przy tej okazji wziął udział w charakterze prelegenta, reprezentując 24 instytucje branży budowlanej z 12 krajów UE, wchodzące w skład konsorcjum strategicznego projektu „ Blueprint Budownictwo”, aby mówić o Sektorowym Planie Współpracy w obszarze Szkolenia i przeanalizowania strategii umiejętności i   kompetencji zawodowych w budownictwie.

Dla Enrique Corral projekt „Construction Blueprint” łączy dwa kluczowe instrumenty zaproponowane przez Komisję Europejską w celu przekształcenia sektora budowlanego w Europie w kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu: „Strategia Budownictwa 2020” i „Program uniejetności dla Europy”, obecnie przekształciła się w „Nowy program na rzecz uniejetności dla Europy”. Transformacja, w której Hiszpania odgrywa kluczową rolę odniesienia, poprzez Fundación Laboral, obecną w Europie i rozwój strategicznych projektów europejskich.

Widoczność, wpływ i konkurencyjność

Wśród wniosków ze spotkania jest potrzeba zwiększenia widoczności nie tylko sektora, ale także wpływu dokonanych postępów, innowacji i wyników, ponieważ są one albo niewystarczająco atrakcyjne, albo słabo rozpoznawalne, ponieważ są niewidoczne .

Podkreślono również wartość ludzi jako kluczowych postaci w odblokowywaniu potencjału sektora, wraz z efektywnym gospodarowaniem zasobami, wzmocnieniem wewnętrznego rynku budowlanego i promowaniem bardziej konkurencyjnej pozycji europejskich firm budowlanych na arenie światowej, przypominając wyzwanie związane z niezbędnym włączeniem mikroprzedsiębiorstw.

Zamówienia publiczne mają być dźwignią zmiany w kierunku zgodności, lepszych kwalifikacji pracowników i zrównoważonego rozwoju sektora. Podczas tego spotkania przedmiotem troski był wymiar społeczny, a także podejście do potrzeb przyszłych obywateli.

Zbieżność różnych kierunków działania

W odniesieniu do modernizacji i aktualizacji uniejetności zawodowych podkreślono znaczenie zbieżności różnych kierunków działań, nad którymi pracuje projekt Construction Blueprint:

  • Wykorzystanie europejskiego programu Erasmus + jako źródła finansowania i uzasadnienia podwójnej polityki UE (strategia i program uniejetności).
  • Praca w kluczowych obszarach: efektywność energetyczna, cyfryzacja i gospodarka o obiegu zamkniętym.
  • Przyjęcie podejść z innych branż.
  • Dialog między strategicznymi podmiotami UE a państwami członkowskimi.
  • Włączenie innych segmentów ludności aktywnej zawodowo do sektora budowlanego, zwłaszcza młodych ludzi i kobiet.
W kierunku „budownictwa 2040”

Spotkanie w Brukseli zakończyło się szeregiem pomysłów na zaprojektowanie horyzontu Budownictwa 2040, z zachowaniem mocnych stron inicjatywy Budownictwo 2020 i zintensyfikowaniem jej poprzez usprawnienia i aspekty takie jak:

  • Poszerzenie horyzontu czasowego inicjatywy w celu przewidywania przyszłości konkurencyjności i cyklicznych wyzwań (m.in. prężności samego sektora).
  • Wzmocnienie zaangażowania między społecznością uczestniczącą w Construction 2020: samą Komisją Europejską, państwami członkowskimi, obywatelami, instytucjami finansowymi, firmami, specjalistami itp.
  • Wykorzystanie przepływów finansowych Unii Europejskiej.
  • Wzmocnienie partycypacyjnego podejścia i dialogu z miastami.
  • Promowanie roli trójstronnego forum strategicznego wysokiego szczebla.

Wyniki tego spotkania odzwierciedlają wspólną wizję poprawy środowiska zbudowanego w UE oraz rolę i wkład sektora budowlanego w tę wizję.

Ponieważ, jak podkreślono na siódmym spotkaniu Trójstronnego Forum Strategicznego Wysokiego Szczebla: „Jakość budownictwa ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia, dobytu  i produktywności; więc ulepszenie sposobu, w jaki budujemy, poprawi życie obywateli Europy ”.