Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τη Στρατηγική για την Κατασκευή 2020 στο «Τριμερές Στρατηγικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου»

Εκδηλώσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fundación Laboral, Enrique Corral, μίλησε εκ μέρους των 24 ιδρυμάτων του κατασκευαστικού κλάδου, από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποτελούν μέρος της στρατηγικής κοινοπραξίας του έργου «Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία».

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποίησε το Τριμερές Στρατηγικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου την Πέμπτη 4 Απριλίου στις Βρυξέλλες. Αυτή ήταν μια συνάντηση συζήτησης μεταξύ των κρατών μελών, των ενδιαφερομένων από τον κατασκευαστικό κλάδο και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με αυτόν τον παραγωγικό τομέα.

Αυτό το φόρουμ υψηλού επιπέδου, το οποίο διοργανώνεται από το 2013 στην πρωτεύουσα του Βελγίου, αποτελεί μέρος της «Στρατηγικής για την Κατασκευή 2020» ως συνέχεια του σχεδίου δράσης για τη στρατηγική. Παρέχει μια ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους της βιομηχανίας να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την υλοποίηση δράσεων προτεραιότητας και τις προοπτικές για την εξέλιξη της βιομηχανίας, οι οποίες θα χρησιμεύσουν ως βάση για το μέλλον της στρατηγικής μετά το 2020.

Όπως και σε προηγούμενες εκδόσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fundación Laboral de la Construcción, Enrique Corral, συμμετείχε σε αυτό το στρατηγικό φόρουμ υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, με την ευκαιρία αυτή, συμμετείχε ως ομιλητής, εκπροσωπώντας 24 ιδρύματα του κατασκευαστικού κλάδου, από 12 χώρες της ΕΕ, τα οποία αποτελούν μέρος της στρατηγικής κοινοπραξίας του έργου «Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία», για να μιλήσει για το Σχέδιο Τομεακής Συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και επανεξέταση της στρατηγικής των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα.

Για τον Enrique Corral, το έργο «Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία» συνδυάζει δύο βασικά μέσα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μετατροπή του κατασκευαστικού τομέα στην Ευρώπη προς μια βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανία: τη «Στρατηγική για το 2020» και το «Ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη», τώρα εξελίχθηκε σε «Νέα Ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη». Ένας μετασχηματισμός στον οποίο η Ισπανία συνεισφέρει έναν κρίσιμο ρόλο αναφοράς, μέσω του Fundación Laboral, με την παρουσία του στην Ευρώπη και την ανάπτυξη στρατηγικών ευρωπαϊκών έργων.

Ορατότητα, αντίκτυπος και ανταγωνιστικότητα

Μεταξύ των συμπερασμάτων της συνάντησης ήταν η ανάγκη ενίσχυσης της προβολής όχι μόνο του τομέα αλλά και του αντίκτυπου της πρόοδου, των καινοτομιών και των αποτελεσμάτων που πραγματοποιούνται, καθώς είτε δεν είναι αρκετά ελκυστικά είτε «χάνονται» επειδή δεν είναι ορατά.

Η αξία των ανθρώπων ως βασικών στοιχείων για το ξεκλείδωμα του δυναμικού του τομέα τέθηκε επίσης στο τραπέζι, μαζί με την αποδοτικότητα των πόρων, την ενίσχυση της εσωτερικής κατασκευαστικής αγοράς και την προώθηση ανταγωνιστικότερων θέσεων ευρωπαϊκών κατασκευαστικών εταιρειών στην παγκόσμια σκηνή, υπενθυμίζοντας την πρόκληση της απαραίτητης συμπερίληψης των μικρών επιχειρήσεων.

Οι δημόσιες συμβάσεις προτάθηκαν ως μοχλός για αλλαγή προς τη συμμόρφωση, καλύτερη επιμόρφωση των εργαζομένων και βιωσιμότητα του τομέα. Και η κοινωνική διάσταση ήταν ανησυχητική σε αυτή τη συνάντηση, καθώς και η προσέγγιση των αναγκών των αυριανών πολιτών.

Συμβολή διαφορετικών γραμμών δράσης

Όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενημέρωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, επισημάνθηκε η σημασία της συμβολής διαφορετικών γραμμών δράσης, στις οποίες λειτουργεί το έργο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία:

  • Χρήση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ως πηγή χρηματοδότησης και αιτιολόγηση της διπλής πολιτικής της ΕΕ (Στρατηγική και Ατζέντα δεξιοτήτων).
  • Εργασία σε βασικούς τομείς: ενεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και κυκλική οικονομία.
  • Υιοθέτηση προσεγγίσεων από άλλες βιομηχανίες. 
  • Διάλογος μεταξύ στρατηγικών παραγόντων της ΕΕ και κρατών μελών. 
  • Ενσωμάτωση άλλων τμημάτων του ενεργού πληθυσμού στον κατασκευαστικό τομέα, ιδίως των νέων και των γυναικών.
Προς την «Κατασκευή 2040»

Η συνάντηση στις Βρυξέλλες τελείωσε με μια σειρά από ιδέες για την προβολή του ορίζοντα της Κατασκευή 2040, διατηρώντας τα δυνατά σημεία της πρωτοβουλίας Κατασκευή 2020 και εντατικοποιήθηκε με βελτιώσεις και πτυχές όπως:

  • Επέκταση του χρονικού ορίζοντα της πρωτοβουλίας για την πρόβλεψη του μέλλοντος της ανταγωνιστικότητας και των κυκλικών προκλήσεων (όπως η ανθεκτικότητα του ίδιου του τομέα, μεταξύ άλλων). 
  • Ενίσχυση της δέσμευσης μεταξύ της κοινότητας που συμμετέχει στην στρατηγική «Κατασκευή 2020»: η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη, οι πολίτες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες, οι επαγγελματίες κ.λπ. 
  • Αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών ροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  • Ενίσχυση της συμμετοχικής προσέγγισης και του διαλόγου με τις πόλεις. 
  • Προώθηση του ρόλου του τριμερούς στρατηγικού φόρουμ υψηλού επιπέδου.

Τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης αντικατοπτρίζουν ένα κοινό όραμα για τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος της ΕΕ, και τον ρόλο και τη συμβολή του κατασκευαστικού τομέα σε αυτό το όραμα.

Όπως τονίστηκε στην έβδομη συνάντηση του τριμερούς στρατηγικού φόρουμ υψηλού επιπέδου: «Η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για την υγεία, την ευημερία και την παραγωγικότητα. Έτσι, βελτιώνοντας τον τρόπο που χτίζουμε θα βελτιώσει τη ζωή των ευρωπαίων πολιτών».