Początek projektu prowadzonego przez Hiszpanię, który określi europejską strategię dotyczącą uniejetności zawodowych pracowników budowlanych w Europie

Spotkania

Fundación Laboral de la Construcción jest liderem w tej inicjatywie, w ramach której zostaną zaprojektowane strategiczne ramy umiejetności zawodowych w sektorze wraz z 24 partnerami z dwunastu krajów europejskich w okresie czterech lat.

Ponad 40 przedstawicieli europejskich instytucji branży budowlanej spotyka się dziś i jutro w madryckiej siedzibie Fundación Laboral de la Construcción z okazji inauguracji projektu European Construction Blueprint (Blueprint Budownictwo), którego celem jest określenie strategii kompetencji zawodowych i kwalifikacji w ramach Unii Europejskiej (UE).

Spotkanie to początek czteroletniego planu działania, którego utworzenie Komisja Europejska zleciła konsorcjum wspólnego podmiotu, pod przewodnictwem hiszpańskim, we wrześniu ubiegłego roku, z budżetem 4 000 000 euro, obejmującym łącznie 24 organizacje sektorowe, w tym federacje biznesowe, związki, podmioty zbiorowe i organizatorów szkoleń zawodowych z 12 krajów europejskich.

Enrique Corral, dyrektor generalny Fundación Laboral, przywitał partnerów odpowiedzialnych za prowadzenie projektu Blueprint, i przedstawił krótką prezentację na temat podmiotu partnerskiego.

Pavol Krempasky, kierownik projektu Agencji Wykonawczej ds.Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej (KE), wziął udział w wideokonferencji na początku spotkania, aby zaoferować swoją pomoc partnerstwu, które  bierze udział w inicjatywie dążącej do przekształcenia uniejetności w europejskim przemyśle budowlanym.

Organizacje pracodawców : Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (European Construction Industry Federation -FIEC-), Europejska Konfederacja Budowniczych  (European Builders Confederation -EBC-) oraz Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa (European Federation of Building and Wood Workers -EFBWW-), różne organizacje pracodawców i podmioty ksztrałcenia i szkolenia zawodowego biorą udział w projekcie.

Poznaj ekspertów odpowiedzialnych za Construction Blueprint

To pierwsze z ośmiu spotkań, które konsorcjum odbędzie do końca projektu w 2022 r., kiedy to wyniki zostaną upublicznione w Brukseli: stworzenie narzędzia „WatchTower” (obserwatorium), które dostarczy dokładnych informacji na temat potrzeb szkoleniowych w różnych krajach dzięki wykorzystaniu Big Data; opracowanie metodologii przeglądu profili i kwalifikacji zawodowych w budownictwie; zestawienie krajowych i regionalnych dobrych praktyk, które ilustrują i promują inicjatywy mające na celu rozwiązanie problemu braku uniejetności zawodowych; lub opracowanie MOOC (masowego otwartego kursu online), który zwiększy świadomość pracowników budowlanych w zakresie odpowiednich tematów, takich jak cyfryzacja, efektywność energetyczna i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Poprzez ten projekt, należący do linii „Sojusze na rzecz kompetencji sektorowych skoncentrowanych na zastosowaniu nowego podejścia strategicznego (Blueprint) do współpracy sektorowej w zakresie konkurencji”, konsorcjum przedstawi propozycję sprostania wyzwaniom innowacyjności, konkurencyjności i zatrudnienia w budownictwie, w ramach „Programu nowych umiejetności dla Europy”, który został zatwierdzony w 2016 r. pod hasłem „Wspólna praca na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zatrudnialności i konkurencyjności”.

Kobiety też potrafią budować

Ponadto Construction Blueprint przeprowadzi kampanię informacyjną w celu promowania atrakcyjności sektora wśród kobiet i młodych ludzi oraz osiągnięcia równowagi w sektorze, a także zachęcania do mobilności praktykantów i specjalistów z Państw członkowskich UE.