Fundación Laboral i Komisja Europejska organizują w Brukseli europejskie spotkanie ekspertów ds. Szkoleń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

BHP, Wydarzenia

Wydarzenie jest częścią Health & Safety Blueprint, inicjatywy, którą agencja Easme zleciła wspólnemu podmiotowi i która uzupełnia projekt Construction Blueprint.

Około 30 przedstawicieli europejskiego sektora budowlanego spotkało się 3 października w Brukseli na pierwszym spotkaniu zainteresowanych stron „Sektorowa strategia kwalifikacji: środki wsparcia dla sektora budowlanego”, zorganizowanym w ramach skoordynowanych wysiłków Fundación Laboral i Komisji Europejskiej (KE). Wydarzenie jest częścią europejskiego projektu Health & Safety Blueprint, który jest realizowany przez wspólny podmiot od grudnia 2018 r. Pod kierownictwem Agencji Wykonawczej Komisji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Easme).

Fulvia Raffaelli, dyrektor Departamentu Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP w KE, otworzyła wydarzenie, przypominając wspólnotowy cel, zgodnie z którym Europa chce stać się pierwszym kontynentem, który osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r. W tym ambitnym celu budownictwo odgrywa kluczową rolę rola, jak wskazał Raffaelli, który wskazał również, że postęp technologiczny i środowiskowy wymaga poprawy uniejetności pracowników w zakresie efektywności energetycznej, cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym, aby zwiększyć wykwalifikowaną siłę roboczą.

Ta zmiana w modelach pracy, zastosowaniu technologii i innowacyjnych materiałów niesie ze sobą pojawiające się ryzyko i wymaga zaktualizowanych ram szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.

Więcej niż wyzwanie, szansa

Reprezentujący Fundación Laboral, Javier González, szef Projektów Międzynarodowych, przedstawił postępy osiągnięte dzięki inicjatywie BHP Blueprint w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy w celu poprawy uniejetności zawodowych w „zielonych” miejscach pracy w sektorze budowlanym. Wyniki te zostaną wdrożone w zaktualizowanych i kompletnych ramach szkoleniowych, które będą uwzględniać nowe pojawiające się potrzeby w tej dziedzinie.

Brenda O’Brien, dyrektor Biura Administracji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) w stolicy Belgii, stwierdziła, że „zielone miejsca pracy będą trwałe tylko wtedy, gdy będą bezpieczne i zdrowe”; Jan Cromwijk, koordynator projektu w holenderskim ISSO Construction Services Knowledge Centre,  mówił o potrzebie szkolenia w zakresie „zielonych” miejsc pracy.

W okrągłym stole, moderowanym przez Laurę Mesę, Technika ds. Projektów Międzynarodowych w Fundación Laboral, uczestniczyli przedstawiciele Joint Construction Prevention Bodies (OPPC) z Hiszpanii, Włoch i Niemiec, a także przedstawiciele europejskich organizacji branżowych, takich jak Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (European Construction Industry Federation -FIEC-), Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa (European Federation of Building and Woodworkers -EFBWW-) oraz Europejska Konfederacja Budowniczych (European Builders Confederation -EBC-, instytucje partnerskie projektu Construction Blueprint.

Debata koncentrowała się na potrzebie zaoferowania pracownikom specjalistycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w nowych „zielonych” miejscach pracy. Wyzwanie, które eksperci wskazali jako szansę na zwiększenie atrakcyjności sektora i wygenerowanie lepiej wykwalifikowanej siły roboczej, sprzyjającej zrównoważeniu planety.