Blueprint uruchamia interaktywną mapę z ponad 120 najlepszymi praktykami europejskimi

Partnerzy zidentyfikowali innowacyjne inicjatywy w jedenastu krajach, do których należy konsorcjum, zajmujące się brakami kompetencyjnymi i niedopasowaniem uniejetności w zakresie efektywności energetycznej, cyfryzacji, gospodarki o obiegu zamkniętym lub bezpieczeństwa i higieny pracy, dostępne na stronie internetowej projektu.

W ramach projektu Construction Blueprint opublikowano „Interaktywną mapę dobrych praktyk i innowacyjnych inicjatyw”, w której zestawiono 124 georeferencyjne przypadki w obszarach efektywności energetycznej, cyfryzacji, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zdrowia i bezpieczeństwa, które zostały zidentyfikowane przez partnerów w krajach uczestniczących w konsorcjum i ich regionach: Hiszpania, Niemcy, Belgia, Słowenia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Litwa i Polska.

Te dobre praktyki mają na celu zniwelowanie luk i niedopasowań w zakresie uniejetności budowlanych w obszarach takich jak efektywność energetyczna, cyfryzacja, gospodarka o obiegu zamkniętym lub bezpieczeństwo i higiena pracy. Ponadto interaktywna mapa zawiera inne inicjatywy, które dotyczą innych kwestii, takich jak ułatwianie mobilności w Europie lub działania mające na celu promowanie atrakcyjności branży budowlanej, zwłaszcza młodych ludzi i kobiet.

Filtry wyszukiwania

Mapa, która gromadzi wszystkie informacje w zindeksowanej bazie danych, pozwala użytkownikowi zapoznać się z różnymi przypadkami w każdym kraju. Każdy przypadek ma krótki opis, który po kliknięciu prowadzi do karty zawierającej więcej informacji na temat inicjatywy (organizacja, cele, grupy docelowe i wpływ), którą można również pobrać.

Construction Blueprint to inicjatywa Erasmus + prowadzona przez Fundación Laboral de la Construcción od stycznia 2019 r., Mająca na celu ustanowienie nowej strategii dotyczącej uniejetności budowlanych w Europie.

„Interaktywna Mapa Dobrych Praktyk i Inicjatyw Innowacyjnych” jest jednym z rezultatów projektu, obok następujących, które są realizowane:

  • Opracowanie MOOC (Massive Open Online Course) w celu zwiększenia wiedzy pracowników budowlanych w kwestiach o bezpośrednim znaczeniu dla kompetencji zawodowych: efektywności energetycznej, cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • Utworzenie Obserwatorium w celu dostarczania dokładnych informacji na temat potrzeb szkoleniowych w różnych krajach dzięki wykorzystaniu Big Data.
  • Opracowanie metodologii przeglądu profili zawodowych i kwalifikacji związanych z branżą budowlaną.
  • Rozpoczęcie kampanii informacyjnej mającej na celu promowanie atrakcyjności budownictwa wśród młodych ludzi i kobiet, identyfikowanie i promowanie rozwiązań ułatwiających mobilność pracowników budowlanych w Europie.
  • Utworzenie Sojuszu na rzecz umiejetności sektorowych w celu promowania współpracy i towarzyszenia wdrażaniu nowego podejścia strategicznego.

Strona internetowa projektu – obecnie w języku angielskim, ale która będzie dostępna w oficjalnych językach konsorcjum od czerwca – zawiera również inne treści i zasoby dotyczące projektu i partnerów, innych inicjatyw sektorowych Blueprints, Sectoral Skills Alliance, a także wiadomości o europejskiej branży budowlanej, sytuacji w okresie kryzysu związanego z koronawirusem itp.