Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego ocenia negatywny wpływ koronawirusa na branżę budowlaną

Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (FIEC), jako europejska organizacja sektorowa i podmiot reprezentujący przedsiębiorstwa budowlane różnej wielkości, zwróciła się do Komisji Europejskiej o wdrożenie nadzwyczajnych środków mających na celu zmniejszenie skutków kryzysu Covid-19.

Na początku tygodnia FIEC wysłał oświadczenie zawierające pilne środki do Komisji Europejskiej, aby uznać koronawirusa za przypadek siły wyższej; wyeliminowanie kar dla firm, które muszą zawiesić pracę; oraz zwiększenie funduszy europejskich na pokrycie zwiększonych kosztów pracy.

Stan zagrożenia ekonomicznego w większości krajów europejskich skłonił tę organizację sektorową do ochrony  branży budowlanej, która stanowi 9% PKB w UE-27 i zatrudnia 16 milionów pracowników. Stosowanie środków BHP i izolacji społecznej miało wpływ na prace budowlane. W tym sensie na przedsiębiorstwa sektorowe będzie miało wpływ odwołanie i / lub opóźnienie ich projektów, co będzie miało reperkusje finansowe.

W celu złagodzenia skutków tego kryzysu oraz w sposób uzupełniający w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej, FIEC zalecił trzy pilne środki: publiczne ogłoszenie przypadku „siły wyższej”; zalecić państwom członkowskim, aby zezwoliły na zawieszenie lub skrócenie trwającej budowy bez kar i przy uwzględnieniu szkód; i przydzielić określone zasoby, gdy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Aby uzyskać dostęp do pełnych informacji, kliknij poniższy link (w języku angielskim)