Interni sestanek za razpravo o evropskem pristopu Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo)

Predstavniki organizacij FIEC, EFBWW in EBC so se srečali z vodilno organizacijo pobude, Fundación Laboral de la Construcción, in organizacijo CNC in razpravljali o evropskem vprašanju in o novostih v sektorju.

Predstavniki Fundación Laboral de la Construcción in Confederación Nacional de la Construcción iz Španije so se v Bruslju srečali z evropskimi združenji s področja gradbeništva. Cilj srečanja, na katerem so bili prisotni člani European Construction Industry Federation (FIEC), European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) in European Builders Confederation (EBC), je bil naslednji korak v napredku k novi sektorski strategiji za usposabljanje na evropski ravni.

Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) ima kot del Koalicije sektorskih spretnosti močno evropsko komponento. Njegov glavni cilj je spodbujati enotnost in uravnoteženost usposabljanja v evropskih državah, da bi se strokovnjakom omogočilo prosto gibanje v evropskem prostoru, ne da bi bili prikrajšani na poklicni poti.

To srečanje je okrepilo vezi partnerstva in prispevalo k temu, da je strategija postala učinkovita in odzivna na trenutne potrebe evropskega trga.