Εσωτερική συνάντηση για τη συζήτηση της ευρωπαϊκής προσέγγισης του Xάρτη Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία

Εκπρόσωποι της Fiec, της EFBWW και της EBC συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της πρωτοβουλίας, Fundación Laboral de la Construcción, και CNC για την αντιμετώπιση του ευρωπαϊκού ζητήματος και του νέου τομέα.

Στις 4 Ιουλίου, εκπρόσωποι των Fundación Laboral de la Construcción και Confederación Nacional de la Construcción από την Ισπανία, ταξίδεψαν στις Βρυξέλλες για να συναντηθούν με την ευρωπαϊκή πλευρά του έργου. Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη της Ομοσπονδίας της Ευρωπαικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικοδομικών και Ξυλουργών (EFBWW) και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οικοδόμων (EBC), είχε ως στόχο να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα στη νέα τομεακή στρατηγική για την κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία, ως μέρος της Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων, έχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή συνιστώσα. Πρωταρχικός στόχος του είναι να προωθήσει την ενότητα και τη συμμετρία της κατάρτισης στις ευρωπαϊκές χώρες, να επιτρέψει στους επαγγελματίες να κυκλοφορούν ελεύθερα στον ευρωπαϊκό χώρο χωρίς να μειονεκτούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Αυτή η συνάντηση ενίσχυσε τους δεσμούς της σύμπραξης και βοήθησε στο να καταστεί η στρατηγική αποτελεσματική και ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.