Prvo leto projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo)

Rezultati

Po prvem letu dela v okviru projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) predstavljamo prve rezultate.

Objavljena sta bila prva dokumenta: Status Quo Construction Plan in analiza PESTLE, ki sta osnova za pripravo nove strategije za znanja in spretnosti v gradbeništvu. Štiriindvajset h partnerskih organizacij iz Evrope se je zavezalo vzpostaviti sektorsko koalicijo na evropski ravni za izvajanje pobude. Oba dokumenta sta bila potrjena s čimer je zagotovljena preglednosti dosežkov in rezultatov.

 

Decembra 2019 je bil v okviru projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) objavljen opis trenutnega stanja v gradbeništvu (Status Quo Construction Plan). V dokumentu objavljene informacije so bile podlaga za opredelitev ključnih elementov pri oblikovanju sektorske strategije za znanja in spretnosti.

Pred tem je bila opravljena analiza PESTLE, ki je bila osnova za opis celotnega področja gradbeništva s številnih vidikov: političnega, gospodarskega, socialnega, tehnološkega, pravnega in okoljskega.

Oba dokumenta sta prispevala k razvoju časovnega načrta s strategijami, dejavnostmi, mejniki in rezultati, pa tudi z načrtom ukrepov za prilagoditev med potrebami po znanjih in spretnostih in trenutni ponudbi le-teh.