Πώς ήταν το πρώτο έτος του έργου «Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία»

Αποτελέσματα

Μετά από δώδεκα μήνες σκληρής δουλειάς, συναντήσεων, συνεδρίων, ερευνών, αξιολογήσεων κ.λπ., η ευρωπαϊκή κοινοπραξία παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2019.

Ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία γιορτάζει την πρώτη του χρονιά δημοσιεύοντας τα πρώτα βήματα του έργου στο δρόμο του για τη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής για τις κατασκευαστικές δεξιότητες στην Ευρώπη.

 

Υπό αυτήν την έννοια, οι είκοσι τέσσερις ευρωπαίοι εταίροι δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν δίαυλους επικοινωνίας, προκειμένου να δημιουργήσουν μια τομεακή συμμαχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παρακολούθηση της πρωτοβουλίας. Αυτά τα δύο έγγραφα επικυρώθηκαν για να εγγυηθούν τη διαφάνεια των εκροών και των αποτελεσμάτων. 

Τον Δεκέμβριο, η σύμπραξη δημοσίευσε το Status Quo Construction Plan που παρείχε πολύτιμες πληροφορίες που αποτελούν τη βάση για τον ορισμό των βασικών στοιχείων, τα οποία διαμόρφωσαν την πρώτη προσέγγιση για τη θέσπιση Τομεακής Στρατηγικής Δεξιοτήτων. 

Προηγουμένως, πραγματοποιήθηκε ανάλυση PESTLE για να περιγραφεί ολόκληρο το οικοδομικό περιβάλλον από πολλές απόψεις: Πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, τεχνολογικοί, νομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες στο Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία.

Αυτά τα δύο έγγραφα συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας με τα μέτρα στρατηγικής, τις δραστηριότητες, τα ορόσημα και τα αποτελέσματα, καθώς και ένα σχέδιο δράσης που εφαρμόζεται για την προσαρμογή στη ζήτηση δεξιοτήτων και της τρέχουσας προσφοράς.