Na voljo je sektorska strategija za spretnosti za evropsko gradbeno industrijo

Rezultati
V okviru projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) smo objavili poročilo „Časovni in akcijski načrt“, ki vključuje strategije, ukrepe, dejavnosti, rezultate in načrt aktivnosti za prilagoditev med trenutno ponudbo in povpraševanjem po znanjih in spretnostih.

Ob koncu prvega leta izvajanja projekta Construction Blueprint (Načrta za gradbeništvo) smo v partnerstvu začeli z aktivnostmi „strateškega akcijskega in časovnega načrta“, za zmanjšanje vrzeli med zahtevami po znanjih in spretnostih v sodobnem gradbeništvu in ponudbo usposabljanja ter za povečanje rasti, inovacij in konkurenčnosti v gradbeništvu. Ta dokument bo v uporabi v času trajanja projekta in po njegovem zaključku.

Strategija

Strateški akcijski načrt je namenjen predvidevanju potreb po znanjih in spretnostih v prihodnosti in usklajevanju le-teh s ponudbo usposabljanj, hkrati pa zagotavlja možnost vseživljenjskega učenja v panogi in povečuje privlačnost poklicev v gradbeništvu. Usmeritev je v skladu s trenutnimi izzivi panoge in zagotavlja srednjeročno in dolgoročno vizijo za podporo projektu in vključenim deležnikom.

V poročilu so poudarjene glavne vrednote potrebne za razvoj sodobnega gradbeništva: trajnost, inovativnost, zanesljivost in pripadnost, ki so podpora Koaliciji sektorskih znanj in spretnosti ter izvajanju ustrezne strategije.

Partnerstvo je za uresničitev svojega poslanstva, vizije in vrednot določilo strateške usmeritve, s katerimi odpravlja  vplive prepoznanih dejavnikov, ki zavirajo razvoj panoge.

Časovni načrt

Smernice strateškega načrta so tesno povezane s prejšnjimi poročili: „PESTLE Analysis“ in „Status Quo Report“, ki sta opredelila trenutni položaj sektorja in glavne vrzeli, ki jih je treba odpraviti, da bi izboljšali vlogo gradbeništva kot evropske gospodarske gonilne sile.

Na podlagi tega je bil akcijski načrt predlagan kot podlaga za pripravo sporazumov, ki bodo omogočili oblikovanje evropske strategije za uskladitev med povpraševanjem in ponudbo znanj in spretnosti v gradbeništvu.

Nekateri predlagani ukrepi se bodo uresničevali v okviru projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo), drugi pa so zunaj okvira projekta in bi jih morali v sodelujočih državah reševati na nacionalnem nivoju z vključevanjem ostalih deležnikov.

 

 Prenesite celoten „Strateški akcijski in časovni načrt“ (v angleščini)