S projektom Načrt za VZD (varnost in zdravje) se začenja usposabljanje za varnost in zdravje pri delu, prilagojeno novim potrebam “zelenih strokovnjakov”

Fundación Laboral de la Construcción je po skoraj dveh letih razpisa zaključila pobudo za zasnovo Načrta za varnost in zdravje pri delu, ki jo usklajuje Izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja (EASME) Evropske komisije (EK).

Projekt Načrt za VZD je trajal dvaindvajset mesecev. V teh mesecih je bil razvit celovit in posodobljen okvir usposabljanja, ki zajema nastajajoče potrebe na področju varnosti in zdravja pri delu, zlasti v zvezi z novimi gradbenimi materiali, izolacijo, tehnologijo in posameznimi postopki. Rezultat je spletno usposabljanje, ki ga je potrdila EK in je sestavljeno iz osmih modulov, razdeljenih na tri področja gradbeništva (materiali, poslovanje in odpadki), razvitih v angleščini in španščini:

 1. Materiali:
  • Modul 1. Materiali za izolacijo in tesnjenje.
  • Modul 2. Zaključni materiali.
  • Modul 3. Bituminozni materiali.
  • Modul 4. Trajnostni materiali.
 2. Poslovanje:
  • Modul 5: Izolacije.
  • Modul 6. Obrnjene zelene strehe.
  • Modul 7. Sistemi za obnovljive vire energije.
 3. Odpadki:
  • Modul 8. Ravnanje z odpadki.

Moduli 1, 2 in 7 so poleg omenjenih dveh jezikov prevedeni tudi v italijanščino, francoščino, nemščino in poljščino.

Vse module je razvila multidisciplinarna ekipa španske organizacije Fundación Laboral de la Construcción, da bi zainteresiranim iz Evrope ponudila usposabljanje, s katerim bi lahko posodobili in okrepili svoje znanje o varnosti in zdravju pri delu v novem gradbeništvu, v katerem imajo prednost trajnostne, digitalne in sodelovalne vrednote.

Cilj je doseči varen sektor

S ciljem “doseči varen sektor” je združenje EASME 7. decembra 2018 objavilo javni razpis “Načrt za varnost in zdravje pri delu”. Podeljen je  bil španski organizaciji, Fundación Laboral de la Construcción (FLC), in dopolnjuje “Strateški okvir o strokovnih znanjih v gradbeništvu”, razvit v okviru projekta Construction Blueprint.  Tudi slednjega vodi FLC. V tej pobudi sodeluje 24 partnerjev iz 12 evropskih držav – Španije, Nemčije, Belgije, Slovenije, Finske, Francije, Grčije, Irske, Italije, Litve, Poljske in Portugalske – ter vključuje predstavnike evropskega gradbenega sektorja; delodajalce – Evropsko zvezo gradbene industrije (FIEC), Evropsko konfederacijo gradbenikov (EBC) in delodajalce – Evropsko zvezo gradbenikov in lesarjev (EFBWW).

Fundación Laboral je kot del te sektorske zveze za znanja in spretnosti prejel podporo tistih evropskih organizacij, ki sodelujejo tudi v projektu Načrt za gradbeništvo (Construction Blueprint) in menijo, da je nujno obravnavati področje zdravja in varnosti v novem gradbeništvu. Na spletnem mestu FLC je objavljen glavni napredek projekta Načrt za gradbeništvo.

Pozitivna podoba sektorja

Eden od ciljev projekta Načrt za VZD je bil oživiti podobo gradbeništva ter ponuditi posodobljeno in digitalno vizijo gradbene dejavnosti.

K temu cilju je pristopil španski Fundación Laboral de la Construcción, ki je spodbujal razširjanje in udeležbo na dogodkih o sektorju in njegovih novih dosežkih. Nekateri od teh dogodkov so: srečanje vodstva projekta Mental Health in the World of Construction, ki ga vodita FIEC in EFBWW, marca 2019 v Bruslju; udeležba na konferenci “Digital competences in the European construction and energy transformation sector”, ki jo je organizirala EK skozi evropsko spletišče za energijsko učinkovitost stavb “Build Up”; na mednarodnem sejmu Construmat v Barceloni, 16. maja 2019. Poleg tega je FLC sodelovala na sestankih za spremljanje drugih mednarodnih sektorskih projektov, v mednarodnih mrežah, kot so interesna mreža Konferenca o razvoju projektov (CPD) in evropska srečanja, ki jih organizira EASME, ali v delovni skupini Evropskega združenja paritetnih institucij (AEIP).

Med dosežki, ki smo jih dosegli pri izboljševanju pozitivne podobe sektorja, omenimo, da se je približno 200 ljudi prek spleta udeležilo pilotnih tečajev Načrt za zdravje in varnosti, ki so se začeli izvajati 2. septembra. To kaže na zanimanje gradbene javnosti za projekt in potrebo zaposlenih ali bodočih delavcev po izboljšanju svojih znanj.

Spodbujanje učenja

Na trenutnem trgu dela morajo zaposleni posodobiti svoje znanje in spretnosti s področja varnosti in zdravja pri delu, potrebne za trajnostno gradnjo, digitalizacijo in nove materiale in slediti zahtevam podjetij. Zato je 198 ljudi – od več kot 470 prijavljenih – začelo tri brezplačne spletne pilotne tečaje Načrt za VZD, ki se osredotočajo na izolacijske in tesnilne materiale (15 učnih ur), zaključne materiale (15 učnih ur) in sisteme obnovljivih virov energije (25 učnih ur).

Sektorska strategija

Evropski projekt Načrt za VZD je 3. oktobra 2019 v Bruslju v okviru svoje zavezanosti sektorju organiziral srečanje deležnikov “Sektorska strategija o kvalifikacijah: podporni ukrepi za gradbeni sektor”, ki sta ga v sodelovanju organizirala Fundación Laboral in Evropska Komisija.

Sodelovali so strokovnjaki Fulvia Raffaelli, direktorica oddelka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja pri EK, Brenda O’Brien, direktorica Urada za varnost in zdravje pri delu (OSHA) v belgijski prestolnici, in Jan Cromwijk, koordinator projektov v nizozemskem centru znanja za gradbene storitve ISSO ter drugi.

Razprava, ki se je osredotočila na potrebo po zagotavljanju specializiranega usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu in hkrati na nova “zelena” delovna mesta, je bila koristna za označitev trenutnega izziva sektorja na mednarodni ravni: povečati privlačnost sektorja in ustvariti kvalificirano delovno silo, ki bo pripomogla k trajnosti planeta.