Belgija na nacionalni ravni obravnavala izzive gradbenega sektorja

Dogodki

Zveza za gradbeništvo (Confédération Construction -CC-) in center IFAPME Liège-Huy-Verviers sta konec leta 2020 organizirala podporni dogodek za projekt Construction Blueprint.

Belgijski partnerji so 8. decembra organizirali nacionalni podporni dogodek za projekt Construction Blueprint, ki se ga je udeležilo več kot dvajset ljudi z različnih področij gradbenega sektorja, socialnih partnerjev in drugih strokovnjakov. Srečanje sta prek spleta organizirala Konfederacija gradbeništva (Confédération Construction -CC-) in center IFAPME Liège-Huy-Verviers, da bi izpolnila zahteve po socialni distanci, ki jih je povzročila pandemija Covid-19.

V prvem delu dogodka so partnerji predstavili projekt, pri čemer so se osredotočili na rezultate, ki jih je konzorcij doslej dosegel, in predstavili naslednje korake pobude. Med njimi so bile predstavljene ugotovitve, pridobljene na podlagi analize PESTLE, ki je izpostavila nacionalne razmere na področju gradbeništva v Belgiji.

Med srečanjem so bili udeleženci pozvani, naj ocenijo pomembnost glavnih dejavnikov, ki vplivajo na gradbeni sektor v državi, o rezultatih pa so razpravljali vsi udeleženci.

Poleg tega so bili predstavljeni nekateri ukrepi, vključeni v časovni načrt in akcijski načrt, ki ju je pripravil konzorcij, ob upoštevanju posebnosti sektorja na nacionalni ravni, udeleženci pa so jih ocenili in o njih razpravljali, pri čemer so predlagali tudi ukrepe za obravnavanje sektorskih potreb po usposobljenosti.

Na splošno so se udeleženci strinjali, da bo uspeh načrta za oživitev gospodarstva, vala prenove in akcijskega načrta za krožno gospodarstvo odvisen od razpoložljivosti kvalificirane delovne sile in privlačnosti gradbenega sektorja. Zato je bistveno, da se k različnim strateškim usmeritvam, ki bodo razvite v okviru projekta, pristopi skupaj in ne ločeno, ob upoštevanju različnih posebnosti na nacionalni ravni in vključevanju vseh zainteresiranih strani.