Το Βέλγιο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του κατασκευαστικού τομέα σε εθνικό επίπεδο

Εκδηλώσεις

Η Συνομοσπονδία Κατασκευών (Confédération Construction -CC-) και το Κέντρο IFAPME Liège-Huy-Verviers διοργάνωσαν στα τέλη του 2020 την εκδήλωση υποστήριξης για το έργο Construction Blueprint.

Οι Βέλγοι εταίροι διοργάνωσαν στις 8 Δεκεμβρίου την εθνική εκδήλωση υποστήριξης για το έργο Construction Blueprint, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από είκοσι άτομα από διάφορους τομείς του κατασκευαστικού τομέα, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εμπειρογνώμονες. Η συνάντηση διοργανώθηκε διαδικτυακά από τη Συνομοσπονδία Κατασκευαστών (Confédération Construction -CC-) και το Κέντρο IFAPME Liège-Huy-Verviers, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις κοινωνικής αποστασιοποίησης που προκάλεσε η πανδημία Covid-19.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, οι εταίροι παρουσίασαν το έργο, εστιάζοντας στα αποτελέσματα που έχει αναπτύξει η κοινοπραξία μέχρι στιγμής και προωθώντας τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας. Μεταξύ αυτών, παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση PESTLE, υπογραμμίζοντας την εθνική κατασκευαστική κατάσταση στο Βέλγιο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τη σημασία των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν τον κατασκευαστικό τομέα στη χώρα και να συζητήσουν τα αποτελέσματα.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν, αξιολογήθηκαν και συζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες ορισμένες από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στον Οδικό Χάρτη -Roadmap και το Σχέδιο Δράσης- Action Plan που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι πρότειναν επίσης δράσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών του κλάδου.

Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η επιτυχία του Σχεδίου Ανάκαμψης – Recovery Plan, του Renewal Wave και του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία- Circular Economy  θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και την ελκυστικότητα του κατασκευαστικού τομέα. Επομένως, είναι σημαντικό οι διάφορες στρατηγικές κατευθύνσεις που θα αναπτυχθούν από το έργο να προσεγγιστούν από κοινού και όχι χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ιδιαιτερότητες σε εθνικό επίπεδο και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών.