Več kot trideset predstavnikov gradbene dejavnosti iz Španije razpravlja o ovirah v gradbenem sektorju za njegovo digitalno, trajnostno in učinkovito preoblikovanje

26. novembra je v okviru evropskega projekta Načrt za gradbeništvo (Construction Blueprint) potekalo virtualno srečanje, ki sta ga organizirali španski organizaciji Confederación Nacional de la Construcción (CNC) in Fundación Laboral de la Construcción, ki skupaj z nacionalno svetovalno skupino razširjata zavezništvo za sektorske kompetence v Španiji.

Razprava se je nanašala na ovire, ki ovirajo izvajanje energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva v gradbeništvu, ter na strateški pristop k strokovnim kompetencam v gradbeništvu.

Srečanja se je udeležilo 31 španskih predstavnikov različnih organizacij s področja gradbeništva, usposabljanja in okolja ter sindikatov in združenj delodajalcev: Nacionalni inštitut za kvalifikacije (Incual); UGT-FICA; CCOO za gradbeništvo in storitve; Center za poklicno usposabljanje na področju gradbeništva in gradbenih del CRN; Generalni svet tehnične arhitekture Španije (CGATE); Zveza gradbenih podjetij Burgosa in Murcie; Nacionalno združenje distributerjev keramike in gradbenih materialov (Andimac); Nacionalno združenje podjetij za vertikalna in visoka dela (Anetva); Politehniška univerza v Madridu; španski urad za podnebne spremembe pri ministrstvu za ekološki prehod; Inštitut za ekonomske študije; Špansko združenje podjetij za inženiring, svetovanje in tehnološke storitve (Tecniberia); Združenje gradbenikov Balearskih otokov in Pontevedre; Pavimentos y Hormigones Carreras, SA; Ineco; Tehnična enota za gradbeništvo in energijo Univerze v Zaragozi; Višji svet združenj španskih arhitektov (CSCAE); in Združenje gradbenih inženirjev. Med njimi so bili prisotni tudi člani nacionalne svetovalne skupine (GAN) španskih strokovnjakov pobude Construction Blueprint, ki je bila uradno ustanovljena 26. oktobra.

Generalni sekretar CNC José Pablo Martínez je vodil otvoritev in predstavil delo, ki ga skupaj s Fundación Laboral – vodjo pobude Construction Blueprint – in 23 drugimi evropskimi institucijami opravljajo od začetka leta 2019 pri razvoju strateškega okvira za sektorska znanja in spretnosti, ki se odziva na sedanje in prihodnje kvalifikacijske potrebe gradbenih strokovnjakov v Evropski uniji (EU).

“Smisel obstoja projekta je bil odzvati se na Novo agendo znanj in spretnosti za Evropo, ki jo je Komisija objavila leta 2016 in s katero je bil vzpostavljen splošni načrt za sektorsko sodelovanje na področju znanj in spretnosti, da bi ustvarili zavezništva znotraj sektorja – v tem primeru gradbeništva – z namenom odkrivanja potreb trga in razvoja konkretnih rešitev.” S temi besedami je Ángeles Asenjo, direktorica oddelka CNC za mednarodne projekte, povzela cilje sektorskih pobud “Blueprint” in poudarila izzive, ki jih spodbuja zavezništvo za sektorske kompetence v gradbeništvu Blueprint, da bi preoblikovalo evropski sektor.

Izzivi za gradbeništvo

Eden glavnih izzivov, s katerimi se sooča gradbena industrija, je ravnanje z odpadki in zasnova njihovega trajnostnega cikla. “Da bi to dosegli, se osredotočamo na ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki pri rušenju objektov (C&DW). V tem smislu so odpadki, ki jih je potencialno mogoče reciklirati, material z veliko možnostjo ponovne uvedbe na trg,” je povedal Juan Diego Berjón, inženir in vodja službe za ravnanje z odpadki v podjetju Valoriza Servicios Medioambientales iz skupine Sacyr.

Berjón je pojasnil gospodarski, socialni in okoljski vpliv, ki ga ima ravnanje z odpadnimi komunalnimi odpadki na sektor, ter poudaril pomen sodelovanja delavcev: “Zavedanje industrije v tem smislu pomeni oblikovanje novih poklicnih profilov, kot so okoljski delavci na gradbišču, ki imajo svetovalno vlogo pri upravljanju in uporabi odpadnih materialov iz posamičnih gospodinjstev.

Poleg tega je Berjón izpostavil digitalizacijo kot način za izboljšanje sledljivosti odpadkov: “Na tem področju nam lahko BIM pomaga izboljšati informacije o izdelkih in njihovo razvrednotenje”.

V nadaljevanju tega razmišljanja je Arturo Alarcón, vodja področja za trajnost in trajnostno gradnjo ter koordinator Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (Ieca), zagovarjal stališče, da se “s tehnologijami lahko spopademo z izzivi gradbeništva”, saj po njegovih izkušnjah “Z BIM lahko vključimo vse informacije o stavbi, tako da ostanejo na voljo v celotni življenjski dobi, in vključimo vse spremembe projekta, da bi imeli najnovejše stanje stavbe”.

Po drugi strani je Alarcón raziskal pozitiven prispevek, ki ga Internet stvari (IoT) ponuja gradbeništvu, in kot primer navedel stalne senzorje na gradbiščih, ki sporočajo podatke o konstrukciji, in v realnem času obveščajo o stanju vgrajenih materialov in proizvodov.

Silvia Soutullo, raziskovalka z oddelka za energetiko v enoti za energetsko učinkovitost stavb pri Centru za energetske, okoljske in tehnološke raziskave (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Ciemat), je v zvezi z izboljšanjem udobja in podnebnih razmer v stavbi poudarila pomen upoštevanja okolja. “Analiza podnebja in mestnega okolja, da bi lahko opredelili kritične točke in poskušali optimizirati delovanje stavbe ter izvesti trajnostno gradnjo”, je predhodno delo, ki ga je treba opraviti pri trajnostnih prenovah in stavbah, je dejala.

Status quo sektorskega preoblikovanja

Po predstavitvah je sledila razprava o stanju teh treh stebrov gradbeništva, ki jo je vodil José Antonio Viejo, direktor področja usposabljanja in zaposlovanja pri Fundación Laboral, in v kateri je zagovarjal pomen, ki ga bo imelo krožno gospodarstvo pri določanju ekosistema gradbeništva v naslednjih petih letih, usposabljanje pa bo glavna gonilna sila za njegovo spodbujanje in prenos na vse ravni vrednostne verige.

Skozi posvetovanje z udeleženci smo zbrali zanimive rezultate. V zvezi z ovirami, ki preprečujejo prehod na energetsko učinkovitost, so udeleženci kot glavna merila določili: pomanjkljivo družbeno ozaveščenost, ki ji med drugim sledita pretirana birokracija in pomanjkanje načrtov, ki bi spodbujali politike trajnostne gradnje. Po drugi strani je bila poudarjena vloga potrošnikov kot glavne gonilne sile pri spodbujanju trajnostne gradnje.

Druge ovire, ki so bile izpostavljene za digitalizacijo sektorja, so: pomanjkanje znanja o konkurenčni vrednosti, ki jo ponuja uporaba tehnologije, zadržanost delavcev do sprememb, povezane gospodarske naložbe ali pomanjkanje znanja strokovnjakov o politikah in pomočeh, ki obstajajo za digitalizacijo podjetij in učinkovite sanacije.

Več kot polovica udeležencev je dejala, da ima BIM ključno vlogo pri izvajanju načel krožnega gospodarstva v sektorju.