Krožno gospodarstvo

Gradbena industrija ima zelo pomembno vlogo pri prehodu v krožno gospodarstvo, ki bo tudi bolj trajno. Želimo si izobraziti delavce v gradbeništvu, da bodo usposobljeni za opravljanje nalog na področju recikliranja gradbenih odpadkov.

Level (s)

A common EU framework of core sustainability indicators
View website

SkillCo

Innovation for facing skills gaps in the construction industry
View website

RCdiGREEN

Strategy design for the Construction and Demolition recovery of Waste based on the circular economy pillars
View website

VET4LEC

Inclusive Vocational Education and Training for low energy construction
View website

CDWaste-ManageVET

Training to address skills needs in construction and demolition waste management
View website

InstallRES

Training courses for installers of small-scale renewable energy systems in buildings
View website

Be circular

Brussels in transition towards the Circular Economy
View website

UrbanRec

Valorisation of Urban bulky waste into high added value recycled products
View website

C40Cities

C40 cities leading the way towards a healthier and more sustainable future
View website