Εκκίνηση του έργου με επικεφαλής την Ισπανία, η οποία θα καθορίσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις επαγγελματικές δεξιότητες των εργαζομένων στις κατασκευές στην Ευρώπη

Συναντήσεις

Η Fundación Laboral de la Construcción βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της πρωτοβουλίας, στην οποία θα σχεδιαστεί το στρατηγικό πλαίσιο για τις επαγγελματικές δεξιότητες του τομέα, μαζί με 24 εταίρους από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, για μια τετραετή περίοδο.

Περισσότεροι από 40 εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων της Κατασκευαστικής βιομηχανίας συναντιούνται σήμερα και αύριο στα κεντρικά γραφεία της Μαδρίτης του Fundación Laboral de la Construcción, με την ευκαιρία της έναρξης του ευρωπαϊκού έργου Construction Blueprint, στόχος του οποίου είναι ο καθορισμός της στρατηγικής των επαγγελματικών ικανοτήτων και προσόντων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός τετραετούς οδικού χάρτη, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδωσε σε κοινοπραξία υπό την ηγεσία του φορέα που εκπροσωπεί την Ισπανία τον περασμένο Σεπτέμβριο, με προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ, με τη συμμετοχή συνολικά 24 τομεακών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ενώσεων, των συνδικάτων, τους φορείς και παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης, από 12 ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Enrique Corral, γενικός διευθυντής του Fundación Laboral, καλωσόρισε και φιλοξένησε τους εταίρους ενός μεγάλου έργου όπως αυτό και έκανε μια σύντομη εταιρική παρουσίαση.

Ο Pavol Krempasky, διευθυντής έργου του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην αρχή της συνάντησης για να υπογραμμίσει τη διαθεσιμότητά του φορέαστη σύμπραξη που είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετάσχει σε αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία θα σηματοδοτήσει την εξέλιξη των δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία.

Για το σκοπό αυτό, οι ευρωπαϊκές Ενώσεις εργοδοτών, η Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC) και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οικοδόμων (EBC), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων Οικοδομών και Ξύλου (EFBWW), διάφορες οργανώσεις εργοδοτών και ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων, λαμβάνουν μέρος.

Γνωρίστε τους ειδικούς πίσω από το Χάρτη Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία

Αυτή είναι η πρώτη από τις οκτώ συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει η κοινοπραξία μέχρι το τέλος του έργου το 2022, το έτος κατά το οποίο τα αποτελέσματα θα διαδοθούν στις Βρυξέλλες: η δημιουργία ενός εργαλείου «WatchTower»/Παρατηρητηρίου που θα παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε διαφορετικές χώρες μέσω της χρήσης μεγάλων δεδομένων (big data),την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αναθεώρηση προφίλ και επαγγελματικών προσόντων στον τομέα των κατασκευών, τη συλλογή εθνικών και περιφερειακών καλών πρακτικών που απεικονίζουν και προωθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης επαγγελματικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη ενός MOOC (Massive Open Online Course), το οποίο αυξάνει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στις κατασκευές σχετικά με θέματα όπως η ψηφιοποίηση, η ενεργειακή απόδοση και η κυκλική οικονομία.

Μέσω αυτού του έργου, που ανήκει στις «Συμμαχίες για Τομεακές Ικανότητες που επικεντρώνονται στην εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης (Χάρτης Δεξιοτήτων), για τομεακή συνεργασία στον ανταγωνισμό», η κοινοπραξία θα υποβάλει πρόταση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών, ως μέρος του «New Skills Agenda for Europe», το οποίο εγκρίθηκε το 2016, με το σύνθημα «Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας».

Οι γυναίκες μπορούν επίσης να κατασκευάσουν

Επιπλέον, ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία θα πραγματοποιήσει εκστρατεία προσέγγισης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ελκυστικότητας του κλάδου μεταξύ γυναικών και νέων, και για την επίτευξη της ισότητας στον κλάδο, καθώς και για την ενθάρρυνση της κινητικότητας μαθητευομένων και επαγγελματιών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.