Ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία εγκαινιάζει έναν διαδραστικό χάρτη με περισσότερες από 120 ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές

Οι εταίροι έχουν εντοπίσει καινοτόμες πρωτοβουλίες σε έντεκα χώρες στις οποίες ανήκει η κοινοπραξία, που ασχολούνται με την έλλειψη δεξιοτήτων και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στα θέματα Ενεργειακής Απόδοσης, Ψηφιοποίησης, Κυκλικής Οικονομίας…

Ταμείο ανάκαμψης Covid: 320 δισεκατομμύρια ευρώ ζητήθηκαν για τον κατασκευαστικό τομέα

Το European Alliance Against Coronavirus (EAAC) είναι ένα νέο δίκτυο που δημιουργήθηκε από την αρχή του Covid-19 για να βρει λύσεις και να μοιραστεί εμπειρίες στην Ευρώπη, που δημιουργήθηκε από…

Ευρωπαϊκή ανταπόκριση στην κρίση του κορονοϊού

Το ξέσπασμα του κορονοϊού δοκιμάζει την Ευρώπη με τρόπους που θα ήταν αδιανόητοι μόλις πριν από λίγους μήνες. Για να μετριάσει τον αντίκτυπο στα μέσα διαβίωσης και την οικονομία των ανθρώπων,…

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών αξιολογεί τον αρνητικό αντίκτυπο του κορονοϊού στην κατασκευαστική βιομηχανία

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών (FIEC), ως ευρωπαϊκός τομεακός οργανισμός και οντότητα που εκπροσωπεί κατασκευαστικές εταιρείες όλων των μεγεθών, ζήτησε από την Επιτροπή της ΕΕ να εφαρμόσει έκτακτα μέτρα με…

Κατασκευή 2050: Χτίζοντας την αυριανή Ευρώπη σήμερα

Οι κατασκευαστικοί φορείς καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την κατασκευαστική πολιτική σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και να συνεχίσει τους πυλώνες της στρατηγικής «Κατασκευή 2020». Η τομεακή πρωτοβουλία «Κατασκευή…

Εσωτερική συνάντηση για την πρόοδο στον καθορισμό της τομεακής στρατηγικής δεξιοτήτων

Η Fundación Laboral de la Construcción και η CNC συναντιούνται στις Βρυξέλλες με τους ευρωπαίους εταίρους για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα του έργου σχετικά με την ευρωπαϊκή τομεακή στρατηγική.…

Εσωτερική συνάντηση για τη συζήτηση της ευρωπαϊκής προσέγγισης του Xάρτη Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία

Εκπρόσωποι της Fiec, της EFBWW και της EBC συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της πρωτοβουλίας, Fundación Laboral de la Construcción, και CNC για την αντιμετώπιση του ευρωπαϊκού ζητήματος και του νέου…

Το Eυρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για τη βελτίωση της κατάρτισης στον τομέα της Ασφάλειας και της Υγείας στον κλάδο πρόκειται να αναπτυχθεί από την Fundación Laboral

Αυτός ο διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Fundación Laboral είναι συμπληρωματικός της «Στρατηγικής προσέγγισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό κλάδο»: του έργου «Blueprint ». Ένας από τους τομείς που απαριθμούνται…
Μενού