36 εκπρόσωποι από το Construction Blueprint συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις επερχόμενες προκλήσεις του έργου

Συναντήσεις

Η δεύτερη συνάντηση της σύμπραξης έλαβε χώρα στη Ρώμη, στις 24 και 25 Οκτωβρίου, στην κεντρική έδρα του ANCE (National Association of Builders), του ιταλικού τομεακού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας

Η Ιταλία ήταν η χώρα που επιλέχθηκε από την κοινοπραξία για να πραγματοποιήσει τη Δεύτερη Συνάντηση Παρακολούθησης του Construction Blueprint. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, 36 εκπρόσωποι από τα 24 ιδρύματα των εταίρων συζήτησαν για τα κύρια αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το έργο, στο δρόμο του προς την ανάπτυξη μιας νέας τομεακής στρατηγικής προσέγγισης δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία. Αυτός ο στόχος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες για επιχειρηματικές δεξιότητες και την προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κάλυψη της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα πρώτα βήματα του έργου για τον καθορισμό της υπάρχουσας κατάστασης του κατασκευαστικού τομέα στις διάφορες χώρες της κοινοπραξίας: Ισπανία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία . Αυτός ο στόχος θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διαμόρφωση της πρώτης προσέγγισης για τη χάραξη της τομεακής στρατηγικής ανταγωνισμού. Κατά την πρώτη περίοδο του έργου, κάθε εταίρος ανέπτυξε μια συγκεκριμένη ανάλυση για διάφορους παράγοντες στη χώρα του που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στον κατασκευαστικό τομέα. Τα σημεία που αναλύθηκαν ήταν η πολιτική, οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική, νομική και περιβαλλοντική κατάσταση των δώδεκα ευρωπαϊκών χωρών. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας παρουσιάστηκε και συζητήθηκε από τους εταίρους, οι οποίοι έδωσαν μια εποικοδομητική άποψη για τις ευκαιρίες του έργου και την αφετηρία για εργασία.

Σύγχρονη τεχνολογία: Παρόν και μέλλον του κλάδου

Αυτή η πρώτη ανάλυση βοήθησε στο σχεδιασμό της υπάρχουσας κατάστασης των τομεακών δεξιοτήτων που θα είναι σύντομα διαθέσιμος και θα απαντήσει στην απόκλιση μεταξύ των τρεχουσών και των μελλοντικών δεξιοτήτων, προκειμένου να καθοριστούν οι ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων σε σύντομο/μεσαίο χρόνο. Το έγγραφο θα καθορίσει επίσης έναν μέσο όρο επαγγελματιών που θα πρέπει να εκπαιδεύονται στην Ευρώπη για την ενίσχυση του τομέα σε διεθνές επίπεδο και τη διατήρηση ως κινητήριας αγοράς εργασίας. Η έκθεση θεωρήθηκε από τους εταίρους ως το σπόρο για να αρχίσει να σχεδιάζει τα μέτρα, τις συστάσεις και τις δράσεις του Xάρτη Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία, ο οποίος θα περιγράφει έναν χάρτη πορείας καθώς και ένα σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστεί για την προσαρμογή της ζήτησης δεξιοτήτων και της τρέχουσας προσφοράς.

Τέλος, η κοινοπραξία ασχολήθηκε με τα επόμενα βήματα του έργου που περιλαμβάνουν τη δόμηση ενός διακρατικού τομέα για νέες δεξιότητες, ένα Παρατηρητήριο με τις κατασκευαστικές ανάγκες που πρόκειται να οικοδομήσουν την ευρωπαϊκή συνοχή και ολοκλήρωση. Ο κύριος χαρακτήρας αυτού του έργου οδηγεί στη δημιουργία μιας συμμαχίας που αναλαμβάνει τη συμμετοχή και την υποστήριξη των βασικών ενδιαφερομένων.