36 rakennusalan Blueprint-edustajaa on tavannut keskustelemaan hankkeen tulevista haasteista

Tapaamiset

Toinen kumppanuuskokous pidettiin Roomassa 24. ja 25. lokakuuta Roomassa, Eurooppa-aloitteen Italian alakohtaisen edustajan ANCE: n (National Building Builders Association) johtajana.

Italia oli kumppanuuden valitsema maa rakennussuunnitelman toisen seurantakokouksen järjestämiseksi. Kahden päivän aikana 36 kumppanin instituution 36 edustajaa keskustelivat hankkeen päätavoitteista matkalla uuden taitojen alaisen strategisen lähestymistavan kehittämiseen Euroopan rakennusteollisuudessa. Tämän tavoitteen tulisi ottaa huomioon yrittäjyystaidot ja koulutuksen tarjonta työmarkkinoiden kysynnän täyttämiseksi.

Kokouksessa keskityttiin hankkeen ensimmäisiin vaiheisiin rakennusalan nykytilan määrittelemiseksi konsortion eri maissa: Espanjassa, Belgiassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Irlannissa, Italiassa, Liettuassa, Puolassa, Portugalissa ja Sloveniassa. . Tämä tavoite tarjoaa erittäin arvokasta tietoa, josta tulee kulmakivi muotoilemalla ensimmäistä lähestymistapaa alakohtaisen kilpailustrategian laatimiseen. Hankkeen ensimmäisen ajanjakson aikana kukin kumppani on kehittänyt erityisen analyysin useista maassaan olevista tekijöistä, joilla voi olla vaikutus rakennusalaan. Analysoidut kohdat olivat kahdentoista Euroopan maan poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen, teknologinen, oikeudellinen ja ympäristötilanne. Työn tulosta esitteli ja keskusteli kumppanuus, joka antoi rakentavan kuvan hankkeen mahdollisuuksista ja työn lähtökohdasta.

Tekniikan taso: Alan nykyisyys ja tulevaisuus

Tämä ensimmäinen analyysi on auttanut suunnittelemaan pian käytettävissä olevan sektoritaiton nykytason ja vastauksia nykyisten ja tulevien taitojen väliseen eroon työntekijöiden koulutustarpeiden selvittämiseksi lyhyessä / keskipitkässä ajassa. Asiakirjassa vahvistetaan myös keskimääräinen ammattilaisten määrä, jotka olisi koulutettava Euroopassa alan lisäämiseksi kansainvälisellä tasolla ja ylläpitämiseksi työmarkkinoina. Kumppanit ovat pitäneet raporttia lähtökohtana rakennussuunnitelman toimenpiteiden, suositusten ja toimien piirtämiselle. Siinä kuvataan etenemissuunnitelma sekä toimintasuunnitelma, jota sovelletaan taitojen kysynnän ja nykyisen tarjouksen mukauttamiseen.

Lopuksi konsortio käsitteli hankkeen seuraavia vaiheita, joihin sisältyy mahdollisuus antaa uusille taitoille kansainvälinen alakohtainen seurantakeskus rakennustarpeiden kanssa, jotka aikovat rakentaa Euroopan yhteenkuuluvuutta ja integraatiota. Tämän projektin päähenkilö opastaa luomaan liittouman, joka sitoutuu osallistumaan ja tukemaan keskeisiä sidosryhmiä.