36 przedstawicieli Construction Blueprint spotkało się, aby omówić nadchodzące wyzwania projektu

Spotkania

Drugie spotkanie partnerskie odbyło się w Rzymie, w dniach 24 i 25 października, przy siedzibie ANCE (Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych), włoskiego przedstawiciela branżowego Inicjatywy Europejskiej.

Włochy były krajem wybranym przez partnerstwo na drugie spotkanie monitorujące projekt Blueprint. W ciągu dwóch dni 36 przedstawicieli 24 partnerskich instytucji dyskutowało o głównych rezultatach projektu, zmierzających do opracowania nowego strategicznego podejścia do sektora umiejetności w europejskim przemyśle budowlanym. W tym celu należy uwzględnić zapotrzebowanie na umiejetności w zakresie przedsiębiorczości oraz ofertę kształcenia i szkolenia w celu dostosowania się do popytu na rynku pracy.

Spotkanie dotyczyło pierwszych kroków projektu, które miały na celu zdefiniowanie status quo sektora budowlanego w różnych krajach konsorcjum: Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Polsce, Portugalii i Słowenii. . Cel ten dostarczy bardzo cennych informacji, które staną się podstawą do ukształtowania pierwszego podejścia do tworzenia sektorowej strategii konkurencji. W pierwszym okresie realizacji projektu każdy z partnerów opracował szczegółową analizę kilku czynników w swoim kraju, które mogą mieć wpływ na sektor budowlany. Analizowano sytuację polityczną, gospodarczą, społeczną, technologiczną, prawną i środowiskową dwunastu krajów europejskich. Wynik tej pracy został przedstawiony i omówiony przez partnerstwo, co dało konstruktywny pogląd na możliwości projektu i punkt wyjścia do pracy.

Aktualny stan wiedzy: teraźniejszość i przyszłość sektora

Ta pierwsza analiza pomogła w opracowaniu status quo uniejetności sektorowych, które będzie dostępne wkrótce, i stanowi odpowiedź na rozbieżności między obecnymi i przyszłymi umiejętnościami w celu ustalenia potrzeb szkoleniowych pracowników w krótkim / średnim czasie. Dokument określi również średnią liczbę profesjonalistów, którzy powinni zostać przeszkoleni w Europie, aby wzmocnić sektor na poziomie międzynarodowym i utrzymać go jako siłę napędową rynku pracy. Raport został uznany przez partnerów za zalążek do rozpoczęcia projektowania środków, zaleceń i działań w Planie Blueprint, który będzie opisywał mapę drogową, a także plan działania, który należy zastosować w celu dostosowania popytu na uniejetności i aktualnej oferty.

Na koniec konsorcjum zajęło się kolejnymi etapami projektu, które obejmują umożliwienie komunikacji ponadnarodowej sektorowi w zakresie nowych uniejetności i powstanie Observatory celem przybliżenia integracji europejskiej.