Πάνω από τριάντα εμπειρογνώμονες του Κλάδου από την Ισπανία συζητούν για τα εμπόδια που εντοπίζονται στον Κατασκευαστικό Κλάδο για τον ψηφιακό, βιώσιμο και αποτελεσματικό μετασχηματισμό του

Στις 26 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Construction Blueprint, το οποίο διοργανώθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία για τις Κατασκευές (CNC) και τον οργανισμό Fundación Laboral de la Construcción, οι οποίες μαζί με την Εθνική Συμβουλευτική Ομάδα επεκτείνουν τη Συμμαχία για Τομεακές Δεξιότητες στην Ισπανία.

Μερικοί από τους βασικούς εκπροσώπους του Κατασκευαστικού Κλάδου της Ισπανίας πραγματοποίησαν διαδικτυακή συνάντηση στις 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του έργου Construction Blueprint για να συζητήσουν τα εμπόδια που εντοπίζουν στην εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας και τη στρατηγική προσέγγιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Συνολικά 31 εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών, από τους Κλάδους των κατασκευών, της κατάρτισης και του περιβάλλοντος, καθώς και από συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις εργοδοτών, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή, η οποία διοργανώθηκε από την CNC  και  τον οργανισμό Fundación Laboral: το Εθνικό Ινστιτούτο Προσόντων (Incual), UGT-FICA, το Εργατικό Συνδικάτο για τον Κατασκευαστικό Κλάδο, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης CRN για οικοδομικά και πολιτικά έργα, το Γενικό Συμβούλιο Τεχνικής Αρχιτεκτονικής της Ισπανίας (CGATE), η Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων Burgos και Murcia, η Εθνική Ένωση Διανομέων Κεραμικών και Δομικών Υλικών (Andimac), η Εθνική Ένωση Εταιρειών Κάθετων και Ανυψωτικών Εργασιών (Anetva), το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, το Ισπανικό Γραφείο Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης, το Ινστιτούτο Οικονομικών Μελετών, η Ισπανική Ένωση Μηχανικών Εταιρειών, Συμβουλευτικών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών (Tecniberia), η Ένωση Οικοδόμων των Βαλεαρίδων Νήσων και της Pontevedra, η εταιρεία Pavimentos y Hormigones Carreras SA, η εταιρεία Ineco, η Τεχνική Μονάδα Κατασκευών και Ενέργειας του Πανεπιστημίου της Σαραγόσα, το Ανώτερο Συμβούλιο των Ισπανικών Ενώσεων Αρχιτεκτόνων (CSCAE) και η Ένωση Πολιτικών Μηχανικών.  Μεταξύ αυτών, παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας (GAN) Ισπανών επαγγελματιών του έργου Construction Blueprint, η οποία ιδρύθηκε επίσημα στις 26 Οκτωβρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας της CNC, κ. José Pablo Martínez, άνοιξε τη συζήτηση και παρουσίασε το έργο που, μαζί με τον οργανισμό Fundación Laboral – επικεφαλής του έργου Construction Blueprint- και 23 ακόμα ευρωπαϊκών οργανισμών, υλοποιούν από τις αρχές του 2019, με στόχο την ανάπτυξη ενός στρατηγικού πλαισίου για τομεακές δεξιότητες, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες προσόντων των επαγγελματιών του κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

«Ο λόγος δημιουργίας του έργου ήταν να ανταποκριθεί στο Νέο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο δημοσιεύθηκε το 2016 από την Επιτροπή, και το οποίο καθιέρωσε ένα γενικό σχέδιο τομεακής συνεργασίας στον τομέα των δεξιοτήτων, για τη δημιουργία συμμαχιών στον Κλάδο – στην προκειμένη περίπτωση, τον Κατασκευαστικό – με στόχο τον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς και την ανάπτυξη συγκεκριμένων λύσεων». Με αυτά τα λόγια, ο M¹ Ángeles Asenjo, διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Έργων της CNC, συνόψισε τους στόχους των  έργου και τόνισε τις προκλήσεις που προωθεί η Συμμαχία Construction Blueprint με σκοπό τον μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Κλάδου.

Προκλήσεις για τον οικοδομικό κλάδο

Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικοδομική βιομηχανία είναι η διαχείριση των αποβλήτων και το κλείσιμο του βιώσιμου κύκλου της. «Για να επιτευχθεί αυτό, ένας τομέας στον οποίο εστιάζουμε είναι η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Με αυτή την έννοια, ένα δυνητικά ανακυκλώσιμο απόβλητο είναι ένα υλικό με μεγάλη πιθανότητα επανεισαγωγής στην αγορά», δήλωσε ο κ. Juan Diego Berjón, μηχανικός και επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αποβλήτων της Valoriza Servicios Medioambientales του Ομίλου Sacyr.

Ο κ. Berjón εξήγησε τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η διαχείριση των ΑΕΚΚ στον Κλάδο και υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των εργαζομένων: «Η ευαισθητοποίηση του Κλάδου, συνεπάγεται τη δημιουργία νέων επαγγελματικών προφίλ, όπως η παρουσία των επαγγελματιών περιβάλλοντος στα εργοτάξια, με συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά τη διαχείριση και τη χρήση των ΑΕΚΚ».

Επιπλέον, ο κ. Berjón επεσήμανε την ψηφιοποίηση ως τρόπο βελτίωσης της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων: «Εδώ είναι που το BIM μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις πληροφορίες για τα προϊόντα και την υποτίμηση τους».

Συνεχίζοντας με αυτό το σκεπτικό, ο κ. Arturo Alarcón, επικεφαλής της Περιοχής Βιωσιμότητας και Βιώσιμης Δόμησης και συντονιστής του Ισπανικού Ινστιτούτου για το Τσιμέντο και τις Εφαρμογές του (Ieca), ανέφερε ότι «μέσω τεχνολογιών μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του Κατασκευαστικού Κλάδου», καθώς σύμφωνα με την εμπειρία του: «Με το BIM μπορούμε να ενσωματώσουμε όλες τις πληροφορίες για το κτίριο, ώστε να παραμείνουν διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του, και να συμπεριλάβουμε όλες τις τροποποιήσεις του έργου, προκειμένου να έχουμε την πιο ενημερωμένη πληροφορία για την κατάσταση του κτιρίου».

Από την άλλη, ο κ. Alarcón διερεύνησε τη θετική συμβολή που προσφέρει το «Ίντερνετ των πραγμάτων» ( IoT) στον Κλάδο, και έδωσε ως παράδειγμα, τους μόνιμους αισθητήρες που τοποθετούνται στη δομή των κτιρίων, έτσι ώστε να ενημερώνουν για την κατάσταση των υλικών σε πραγματικό χρόνο.

Όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και κλιματισμού του κτιρίου, η κ. Silvia Soutullo, ερευνήτρια του Τμήματος Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων του Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), τόνισε τη σημασία της συνεκτίμησης του περιβάλλοντος. “Αναλύοντας το κλίμα και το αστικό περιβάλλον ώστε να είμαστε σε θέση να καθορίσουμε τα κρίσιμα σημεία και να προσπαθήσουμε να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία του κτιρίου και να πραγματοποιήσουμε μία βιώσιμη κατασκευή”, είναι οι προκαταρκτικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε βιώσιμες ανακαινίσεις και κτίρια, ανέφερε.

Status quo του τομεακού μετασχηματισμού

Οι παρουσιάσεις έδωσαν τη θέση τους σε μια συζήτηση σχετικά με το status quo αυτών των τριών πυλώνων του Κατασκευαστικού Κλάδου, με επικεφαλής τον κ. José Antonio Viejo, διευθυντή κατάρτισης και απασχόλησης στον οργανισμό Fundación Laboral, όπου υπερασπίστηκε τη σημασία που θα έχει η κυκλική οικονομία  στον καθορισμό του οικοσυστήματος των κατασκευών κατά την επόμενη πενταετία, με την κατάρτιση ως την κύρια κινητήρια δύναμη για την προώθησή της και τη μεταφορά της σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας αξίας (value chain).

Μέσω διαβούλευσης με τους παρευρισκόμενους, συλλέξαμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σε σχέση με τα εμπόδια που εντοπίζονται στη μετάβαση προς την ενεργειακή απόδοση, οι συμμετέχοντες διατύπωσαν ως κύρια κριτήρια: τη μειωμένη κοινωνική ευαισθητοποίηση, ακολουθούμενη από την υπερβολική γραφειοκρατία και την έλλειψη σχεδίων που προωθούν βιώσιμες κτιριακές πολιτικές. Από την άλλη, επισημάνθηκε ο ρόλος των καταναλωτών ως κύρια κινητήρια δύναμη για την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών.

Άλλα εμπόδια που τέθηκαν επί τάπητος για την ψηφιοποίηση  του τομέα είναι: η έλλειψη γνώσης σχετικά με την ανταγωνιστική αξία που προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας, η επιφυλακτικότητα μπροστά στην αλλαγή εκ μέρους των εργαζομένων, οι σχετικές οικονομικές επενδύσεις ή η έλλειψη γνώσεων εκ μέρους των επαγγελματιών σχετικά με τις πολιτικές και τις ενισχύσεις που υπάρχουν για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και για την αποτελεσματική αναδιαμόρφωσή τους.

Περισσότεροι από τους μισούς παρευρισκόμενους δήλωσαν ότι το BIM έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον Κλάδο.