Το Construction Blueprint γιορτάζει δύο χρόνια ευρωπαϊκής συνεργασίας για τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής για τις δεξιότητες του Κατασκευαστικού Κλάδου

Οι 24 εταίροι του έργου, τους οποίους συντονίζει ο οργανισμός Fundación Laboral, εργάζονται για τη δημιουργία του νέου πλαισίου κατάρτισης προσαρμοσμένο στις νέες διεθνείς προκλήσεις: ενεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και κυκλική οικονομία. Το Φθινόπωρο, θα εγκαινιάσουν το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δεξιοτήτων για τον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Από τα τέλη Ιανουαρίου του 2019, σχεδόν οι μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζονται παράλληλα για το έργο Construction Blueprint, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ – μέρος της δράσης «Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων».

Υπό την άμεση εποπτεία του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), το κύριο αποτέλεσμα αυτού του έργου είναι η δημιουργία του νέου πλαισίου κατάρτισης για τον κατασκευαστικό κλάδο στην ΕΕ, προσαρμοσμένο στις ικανότητες που καθορίζουν οι διεθνείς προκλήσεις: ενεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και κυκλική οικονομία.

Ο οργανισμός Fundación Laboral de la Construcción συντονίζει τους εκπροσώπους των 24 εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, από την Ισπανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Με το έργο συνεργάζεται και η Εθνική Συνομοσπονδία του Κατασκευαστικού Κλάδου (CNC) της Ισπανίας, η οποία, μαζί με οκτώ ενώσεις εργοδοτών από τον κατασκευαστικό κλάδο από άλλες χώρες, αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος των εταιρειών του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδομικών και Ξυλουργικών Κατασκευών (EFBWW) και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οικοδόμων (EBC) συγκαταλέγονται μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Συμμετέχουν επίσης δώδεκα κορυφαίοι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κατασκευαστικό κλάδο στις χώρες τους, μεταξύ των οποίων είναι ο οργανισμός Fundación Laboral.

Πάνω από εκατό επαγγελματίες

Απασχολώντας περισσότερους από 60 επαγγελματίες της κοινοπραξίας (πάνω από εκατό, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων από τις Εθνικές Συμβουλευτικές Ομάδες (ΝAG)) και με την συνεχή προσαρμογή στις αλλαγές που προκλήθηκαν συνθήκες εργασίας λόγω της πανδημίας αλλά και στην αρχική προσέγγιση του ίδιου του έργου, το έργο έχει επιτύχει τα ακόλουθα αποτελέσματα κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του:

  • Ανάλυση Pestle: Έκθεση σχετικά με τους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς, νομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον κατασκευαστικό κλάδο και οι οποίοι με τη σειρά τους ενδέχεται να επηρεάζουν ελλείψεις δεξιοτήτων, κενά και αναντιστοιχίες.
  • Έκθεση του status quo για τις τομεακές δεξιότητες: Μελέτη σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του Κλάδου στις συμμετέχουσες χώρες του έργου, η οποία παρέχει επισκόπηση των τομεακών δεξιοτήτων του Κατασκευαστικού Κλάδου. Αργότερα, θα συμπληρωθεί με την απόκλιση μεταξύ των υφιστάμενων και μελλοντικών δεξιοτήτων και την εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που θα πρέπει να εκπαιδευτούν στον κλάδο.
  • Roadmap και Σχέδιο Δράσης: Έκθεση του Roadmap με τις στρατηγικές, τα μέτρα, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και το Σχέδιο Δράσης που θα εφαρμοστεί για την προσαρμογή της τρέχουσας ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν μέρος της κλαδικής στρατηγικής και βασικό μέρος της ανάπτυξης της νέας στρατηγικής προσέγγισης για τον Κατασκευαστικό Κλάδο.
  • Διαδραστικός χάρτης: Ψηφιακός χώρος που συγκεντρώνει καλές πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των κενών και των αναντιστοιχιών που εμφανίζονται σε δεξιότητες. Περιλαμβάνει 124 γεώ-αναφερθείσες περιπτώσεις ενεργειακής απόδοσης, ψηφιοποίησης, κυκλικής οικονομίας και υγείας και ασφάλειας, οι οποίες έχουν εντοπιστεί από τους εταίρους στις συμμετέχουσες χώρες και τις αντίστοιχες περιφέρειές τους.
  • Web: Δημιουργία ενός σύνθετου και ολοκληρωμένου δικτυακού τόπου για το έργο, μεταφρασμένο σε έντεκα γλώσσες, όπου είναι προσβάσιμη όλη η πληροφορία, τα αποτελέσματα και η πρόοδος του.
Η γνώμη 2.000 εταιρειών για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δεξιοτήτων για τον Κατασκευαστικό Κλάδο

Στο δεύτερο μέρος αυτής της πρωτοβουλίας Erasmus+, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος του 2022, θα εγκαινιαστεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δεξιοτήτων για τον Κατασκευαστικό Κλάδο, καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης σε τρεις διαφορετικούς τομείς – ενεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και κυκλική οικονομία.

Για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου, σύντομα θα ξεκινήσει έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις στις χώρες που ανήκουν στην κοινοπραξία. Θα επαναληφθεί το 2022, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας στις βιώσιμες κατασκευές, να προσαρμοστούν οι επαγγελματικές δεξιότητες στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να συμβαδίσουν η κατάρτιση και οι επιχειρήσεις.

Η δεύτερη φάση του Παρατηρητηρίου θα ξεκινήσει από τον προσεχή Ιούνιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους και τους εμπειρογνώμονες των ΝΑGs (National Advisory Groups) να επανεξετάσουν όλες τις πληροφορίες και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου. Η επίσημη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο.

Όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης που θα σχεδιαστούν στους τρεις τομείς βιώσιμων κατασκευών, οι εταίροι διεξάγουν προκαταρκτική μελέτη όλων των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης σε διάφορες χώρες, βάσει της οποίας θα γίνουν προσαρμογές στις νέες δεξιότητες. Ο σχεδιασμός αυτών των τριών προγραμμάτων σπουδών προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι και οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε εργαζόμενους/φοιτητές των επιπέδων 4 και 5 EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων).

Μετά από αυτή την ανάλυση και το σχεδιασμό της κατάρτισης, θα περιγραφούν τα επαγγελματικά προφίλ και τα επαγγέλματα τα οποία χρήζουν αναβάθμισης δεξιοτήτων ώστε να αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

Επιπλέον, κατά τη δεύτερη περίοδο του έργου, η κοινοπραξία θα συνεχίσει να ενισχύει συμμαχίες με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και άλλα έργα blueprints. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκστρατείες ευαισθητοποίησης για να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του κατασκευαστικού κλάδου και να προωθηθούν δράσεις για την προσέλκυση νέων και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των γυναικών στον κλάδο.

Η επόμενη συνάντηση των 24 εταίρων του Construction Blueprint θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Απριλίου για την πέμπτη συνεδρίαση της κοινοπραξίας.