Walka z Covid-19: Europejski sojusz przeciwko koronawirusowi

koronawirus, Synergie
European Alliance Against Coronavirus (EAAC) to nowa sieć, która powstała od początku istnienia Covid-19 w celu znalezienia rozwiązań i wymiany doświadczeń w Europie, stworzona przez Europejską Platformę Współpracy Klastrów.

Od początku kryzysu związanego z COVID-19 w całej Europie pojawiła się nowa sieć, której celem jest znajdowanie rozwiązań i wymiana doświadczeń. To, co zaczęło się jako nieformalne poszukiwanie możliwości drukowania 3D zaledwie kilka tygodni temu, teraz przekształciło się w grupę ekspertów o wysokim potencjale współpracujących z Komisją Europejską i sieciami krajowymi: European Alliance Against Coronavirus (EAAC). Sieć ta została stworzona przez Europejską Platformę Współpracy Klastrów.

EAAC koncentruje swoje działania na zrozumieniu rzeczywistości, określaniu potrzeb, identyfikowaniu potencjalnych rozwiązań, a następnie przenoszeniu ich do swoich sieci w celu podjęcia działań. Jej siłą jest gromadzenie wielopoziomowych kompetencji i wiedzy – ponieważ jej członkowie wnoszą swój wkład międzysektorowy z całej Europy. W (dotychczas) 27 wideokonferencjach z 223 ekspertami i 740 uczestnikami sojusz omawiał szeroki zakres tematów. Należą do nich między innymi prototypowanie respiratorów, druk 3D, zamówienia publiczne, skutki gospodarcze i społeczne, strategia wyjścia, homologacja, ekonomia społeczna, rozwiązania ICT. Lista jest długa i będzie się powiększać.

Niektóre z działań odnoszą się do doraźnych potrzeb w tym kryzysie, np. Konieczności wyprodukowania i ponownego użycia masek i ŚOI. Inne są postrzegane w dłuższej perspektywie, co może zmienić sposób działania systemu. EAAC dąży do ściślejszego powiązania społeczeństwa, klastrów społecznych i przemysłowych oraz administracji publicznej, szybszego uczenia się na podstawie najlepszych praktyk, opracowywania kluczowych technologii i łączenia europejskich zdolności przemysłowych, by wymienić tylko kilka. Grupa pracuje obecnie nad konkretnymi sugestiami.

European Alliance Against Coronavirus chce łączyć ekspertów i sieci w całej Europie. W dobie kryzysu wiedza i doświadczenie mają ogromną wartość. EAAC jest otwarte dla wszystkich: dla klastrów przemysłowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw i władz publicznych.

Dołącz do sojuszu!

Jeśli chcesz uczestniczyć w spotkaniach i podzielić się swoimi pomysłami i przykładami, skontaktuj się z:
Antonio Novo
Prezes European Clusters Alliance
antonio.novo@clustersalliance.eu