Boj proti covidu-19: Evropska zveza za boj proti koronavirusu

Evropska zveza za boj proti koronavirusu (EAAC) je nova mreža vzpostavljena s strani Evropske platforme za sodelovanje grozdov (European Cluster Collaboration Platform), katere naloga je iskanje rešitev in deljenje izkušenj povezanih s pandemijo covida-19 v Evropi.

Ko se je začela kriza povezana s covidom-19 je v Evropi nastala nova mreža, za iskanje rešitev in izmenjavo izkušenj o pandemiji. Iz še pred nekaj tedni le neformalnega iskanja kapacitet 3D tiskanja je nastala skupina strokovnjakov organiziranih v Evropsko zvezo za boj proti koronavirusu (EAAC). Skupina sodeluje z Evropsko komisijo in nacionalnimi omrežji. Vzpostavljena je bila s strani Evropske platforme za sodelovanje grozdov.

Dejavnosti EAAC so usmerjene v razumevanje trenutne situacije povezane s pandemijo. V zvezi prepoznavajo težave in iščejo možne rešitve, ki jih nato preko svoje mreže aktivno udejanjajo. Prednost zveze je širina področja, ki ga lahko zajame z aktivno pomočjo svojih članov. Organizirali so že 27 videokonferenc, kjer je sodelovalo 223 strokovnjakov in 740 udeležencev. Teme videokonferenc so bile naslednje:

razvoj prototipov respiratorjev, 3D-tiskanje, javna naročila, gospodarski in družbeni učinki, izhodne strategije, homologacija, socialna ekonomija, rešitve IKT, …

Nekateri ukrepi so namenjeni reševanju trenutnih težav, na primer proizvodnja in ponovna uporaba mask in osebne varovalne opreme, drugi so dolgoročni in so namenjeni sistemskim spremembam.  V EAAC si med drugim prizadevajo za tesnejšo povezavo med različnimi družbenimi sistemi (gospodarstvo, razna združenja, državne inštitucije, nevladne organizacije, zdravstvo,…) kar bi omogočilo razvoj ključnih tehnologij, povezovanje industrijskih zmogljivosti na evropski ravni, hitrejšo implementacijo primerov dobrih praks. Skupina trenutno pripravlja tudi konkretne predloge.

Evropska zveza za boj proti koronavirusu (EAAC) želi povezati strokovnjake in mreže po vsej Evropi. V tem času krize so znanje in izkušnje zelo dragoceni. V Evropski zvezi za boj proti korona virusu (EAAC) si želijo sodelovanja vseh deležnikov: industrijske grozde, predstavnike socialnega gospodarstva, podjetij, javnega sektorja, …

Postanite del zveze!

Če se želite udeležiti srečanj in prispevati svoje zamisli in primere, se obrnite na:

Antonio Novo
Predsednik zveze evropskih grozdov
antonio.novo@clustersalliance.eu