Partnerstvo

Ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokošolskega izobraževanja na področju gradbeništva

Inštitut za poklicno usposabljanje (AKMI)

Inštitut AKMI so ustanovili leta 1989 in je danes eden vodilnih zavodov za poklicno usposabljanje v Grčiji na srednješolskem nivoju. V 96 razpisanih strokovnih programov se vsako leto vpiše okrog 3000 študentov.

AKMI je vodilni ponudnik poklicnega usposabljanja v Grčiji. Kakovost izobraževanj za tehniške poklice izstopa po kakovosti. Prav tako imajo dobre povezave s podjetji kar je za poklicno in strokovno izobraženje bistvenega pomena.

Programi so priznani s strani Ministrstva za izobraževanje in izpolnjujejo evropske standarde. V AKMI so investirali v moderno infrastrukturo in v izobraževalnem procesu uporabljajo najnovejše tehnologije

Glavna usmeritev AKMI je zagotavljanje visokokakovostnih izobraževalnih storitev na najrazličnejših strokovnih področjih. Z visoko usposobljenimi strokovnjaki zagotovljajo pravočasno usklajevanje potreb trga dela. Poudarek dajejo stalnemu izobraževanju in usposabljanju učiteljev z namenom posodabljanja znanj in sledenja sodobnim pedagoškim praksam v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na evropski ravni.

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH (BFW-NRW)

BFW-NRW je neprofitni izobraževalni center, specializiran za poklicno usposabljanje in nadaljnja izobraževanja za začetno in nadaljnje usposabljanje delavcev v gradbeništvu. Je hčerinska organizacija združenja BAUINDUSTRIE NRW in ima povezave in vpliv na politike v poklicnem usposabljanju, podjetjih, gradbeni industriji in poklicnih šolah v Nemčiji ter sodeluje pri nacionalnih in mednarodnih projektih, ki jih podpirajo podjetja v gradbeništvu.

BFW-NRW v treh medpodjetniških centrih za izvajanje usposabljanj na področju gradbeništva v sodobnih prostorih z moderno opremo lahko zaposlene naučijo potrebnih veščin za poklice v gradbeništvu, kot so : delavec, uradnik in tehniki. Udeleženci seminarjev in tečajev so lahko nastanjeni v njihovih nastanitvenih kapacitetah, ki so del vadbenih centrov.

Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB)

BZB so večnamenski prostori za 48 obrtniških združenj za gradbeništvo v okrožju Dusseldorf, v katerih je vključenih 2.000 gradbenih podjetij. Infrastruktura BZB je namenjena podjetjem v gradbeništvu, razvoju potrebnih izobraževanj s katerimi zagotovijo da kadri v gradbeništvu pridobijo vse potrebne kompetence.

Vse njihove aktivnosti so usmerjene v trajen dialog s podjetji na podlagi katerega ugotavljajo potrebe po izobraževanju in usposabljanju ter s tem oblikujejo ustreza in učinkovita poklicna izobraževanja in usposabljanja za področje gradbeništva.

Pomagajo malim in srednjim podjetjem pri oblikovanju strategije dela z zaposlenimi, načrtovanju usposabljanj za zaposlene in pri promociji gradbene panoge z namenom pridobitve vajencev in novih kakovostnih kadrov.

Njihove glavne naloge so:

 • začetno poklicno usposabljanje vajencev in kasneje strokovnjakov v 15 različnih poklicih s področja gradbeništva,
 • sodelovanje z Nemško agencijo za delo glede prekvalifikacij na področju gradbeništva,
 • BZB vodi 4 podružnice in sodeluje v številnih regionalnih, državnih in mednarodnih projektih,
 • na ravni EU realizirajo številne programe izmenjave vajencev, izvajalcev usposabljanj in strokovnjakov za poklicno izobraževanje in usposabljanje večinoma s partnerji v evropski mreži RE.FORM.E.

V BZB so nosilci certifikata DIN ISO EN 9001 in vodijo pisarno za prenos tehnologije. V BZB izvajajo različne inovativne in razvojne IT in pilotne projekte.

Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP)

CCCA-BTP je strokovna organizacija, zadolžena za usklajevanje vajeništva v gradbeništvu, ki vodi 118 izobraževalnih centrov, ki ponujajo izmenično usposabljanje in so zadolženi za izvajanje strokovne politike, ki jo določajo glavne predstavniške zveze delodajalcev in delojemalcev na nacionalni ravni. V upravnem odboru je zastopana tudi francoska vlada. Nudi poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki si ga deli z gradbenimi podjetji, z 48 000 vajenci na leto v vseh obrteh in več kot 1 700 000 od ustanovitve pred 70 leti.

Njihovi cilji, ki se financirajo s socialno takso, o kateri odločajo strokovni akterji in ki jih plačajo podjetja, so določeni s strokovnimi pogodbami o gradbeništvu, ki jih vodijo regionalne oblasti, ki so odgovorne za organizacijo in financiranje vajeništva, so:

 • spodbujati poklice v gradbeništvu in izboljšati njegovo podobo v družbi,
 • Informirati mlade in podjetja o vajeništvu in poklicnih priložnostih,
 • izboljšati kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja, socialne in poklicne integracije mladih,
 • financiranje razvoja in vodenja centrov za poklicno in strokovno izobraževanja ter usposabljanje.
Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers

Ustanovljen leta 1960 kot neprofitna organizacija. Velja za največji center za usposabljanje v belgijski francosko govoreči skupnosti s 15 000 študenti, od katerih se več kot polovica udeleži tečajev „Nadaljevanje izobraževanja“, in več kot 1000 certificiranimi osebami na leto. Te dejavnosti izvaja več kot 1000 vodij usposabljanja in 90 stalnih sodelavcev (direktorji, zaposleni, uslužbenci, delavci).

Center zagotavlja začetno usposabljanje (vajeništvo), podjetniško usposabljanje (za starejše od 18 let) in nadaljevalno usposabljanje (za nove podjetnike in za udeležence učnih ur za dodatno usposabljanje) zaposlenim v sektorju. Gradbeništvo je eden od naših največjih sektorjev in Center IFAPME LHV je partner „konstruforma“, ki je t. i. „center kompetenc“ za gradbeni sektor, referenčni grozd, ki združuje vse zainteresirane strani na istem mestu. Vsi akterji so tesno povezani tudi z regionalno gradbeno zbornico in se sestajajo približno enkrat na mesec ob srečanju „lokalnega odbora“.

Formoção Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul (Cenfic)

CENFIC je neprofitna organizacija, ki so jo leta 1981 ustanovili IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) in 3 združenja s področja gradbeništva. Glavna dejavnost je razvoj začetnega in stalnega usposabljanja na področju gradbenih obrti in gradbenih tehničnih področij.
Strokovna znanja in dejavnost:

 • HHRR usposabljanje, svetovanje.
 • Poklicno usposabljanje lastnikov podjetij, direktorjev in tehnikov.
 • Usposabljanje nadzornikov in koordinatorjev na delovnem mestu.
 • Razvoj zmogljivosti in spretnosti delavcev v okviru nenehnega poklicnega usposabljanja, posebej usmerjenega v H&S in varčevanje z energijo.
 • Začetno poklicno usposabljanje mladih in brezposelnih v sodelovanju s socialnimi partnerji in portugalskim ministrstvom za delo, solidarnost in socialno varnost.

Njihovo poslanstvo je usposobiti strokovnjake v gradbenem sektorju s pomočjo programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja oblikovanih glede na potrebe gospodarstva.

Ente per la Formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia (Formedil)

V Italiji poklicno usposabljanje v gradbeništvu poteka kot nacionalni dvopartitni sistem usposabljanja in je urejen z Nacionalno kolektivno pogodbo. Formedil je osrednja nacionalna organizacija tega sistema upravljana s strani socialnih partnerjev gradbenega sektorja, sindikatov, združenja obrtnikov ter drugih združenj malih in srednje velikih podjetij ter zadružnih podjetij. Vodijo mrežo 103 gradbenih šol. V letu 2016 je bilo v 12.514 izobraževalnih programov vključenih 149.617 oseb.

Njihova naloga je usklajevanje poklicnega usposabljanja za kvalifikacijo in prekvalifikacijo mladih, brezposelnih in zaposlenih v gradbeništvu (ki ga izvaja Scuole Edili) in spremljanje in spodbujanje kakovost usposabljanja.

Druge njihove dejavnosti so:

 • vodenje Nacionalne baze za usposabljanje. To je orodje za spremljanje in zbiranje podatkov o usposabljanjih: vrsta usposabljanja, uporabniki, število ur usposabljanja. Baza je pomembna na področju spremljanja delavčevih kompetenc.
 • certifikacijska knjižica (CV knjižica). V njej vsak delavec vodi evidenco pridobljenih poklicnih izkušnje, kompetenc in izobraževanj, ki jih je obiskal med poklicno kariero.
 • Vodenje zbirke sektorskih veščin.
TUS

TUS je visokošolska ustanova, financirana s strani vlade. Sestavlja jo pet kampusov in učnih centrov ter je članica Evropskega združenja univerz. V njihovih centrih ponujajo programe na ravni EQF 5 do ravni EQF 8, hkrati pa skrbjo za vajence, izobraževanje odraslih ter in nadaljevalno izobraževanje, prav tako se ukvarjajo z raziskavami, razvojem, nudijo podporo podjetjem in so aktivni na področju v regionalnega razvoja.

LIT v okviru evropskih in nacionalnih raziskovalnih projektov sodelujejo z vodilnimi mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami in so aktivni v številnih evropskih programih financiranja. Od leta 2011 j vključen v 15 projektov EU in tesno sodeluje z akademskimi oddelki v okviru TUS za prenos znanj in spretnosti iz projektov v dodiplomski in podiplomski študijski program.

TUS je v oddelku R + D + I ustanovil posebno razvojno enoto, ki je svoje dejavnosti usmerila predvsem v trajnostno energijo, socialna podjetja in razvoj podeželja.

Satakunnan Koulutuskuntayhtymä (Sataedu)

Sataedu ponuja visokokakovostno izobraževanje za mlade za več kot dvajset poklicev, izboljšuje strokovno usposobljenost odraslih in ponuja prilagojene izobraževalne dogodke za podjetnike in podjetja. V svojih prizadevanjih za internacionalizacijo izkoriščajo multidisciplinarne kompetence in mednarodne stike na različnih področjih. Sataedu ima dejavno mrežo sodelovanja, ki jo sestavljajo evropske izobraževalne ustanove, kar omogoča mobilnost, mednarodne projekte in učenje na delovnem mestu v tujini. Internacionalizacija je ciljno usmerjena in viden del delovanja in strategije Sataeduja. V zadnjih 3 letih je Sataedu v tujino poslal več kot 200 študentov in sprejel enako število študentov iz partnerskih organizacij. Poleg tega so naredili tudi prve korake na področju izvoza izobraževanja na Kitajsko.

Eno najstarejših učnih področij v Sataeduju je gradnja (graditelji hiš). Uporabljena metodologija je učenje na delovnem mestu, ki obsega več kot 60 % izobraževanja. Poleg tega so vse dejavnosti Sataeduja ocenjene in potrjene s strani DNV (Den Norske Veritas) – leta 2017; avgusta 2015 pa so prejeli listino mobilnosti Erasmus+.

Šolski center Kranj (SCKR)

Šolski center Kranj je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj iz katerega se je izločila Ekonomska gimnazija. Šolski center sestavlja 5 organizacijskih enot: Srednja tehniškaa šola (informatika, elektrotehnika in mehatronika); Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola; Strokovna gimnazija; Višja strokovna šola (mehatronika, informatika, elektroenergetika, gospodarstvo); in Medpodjetniški izobraževalni center namenjen povezavi šolskega centra z gospodarstvom in drugimi socialnimi partnerji ter sodelovanjem v projektih.

Na vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Vsi zaposleni si prizadevajo, da bi delovali v duhu uporabniku prijazne izobraževalne ustanove. Zavod ima sklenjena dogovore s preko 300 podjetji in organizacijami kjer dijaki in študenti lahko opravljajo praktično usposabljanje. V celotni zgodovini se je vzporedno z rednim izvajalo tudi izobraževanje odraslih. Vsebine in programi so bili vezani na programe rednega izobraževanja in potreb po strokovnem znanju v gorenjskih podjetjih. Sodelujemo v številnih projektih s partnerji iz Slovenije in tujine ter na ta način gradimo razvojno orientirano okolje kjer se lahko srečujeta svet izobraževanja in gospodarstva.

Viesoji istaiga Vilniaus statybininku rengimo centras (VSRC)

VSRC je ustanova, ki izvaja usposabljanje za poklicno izobraževanje mladih in odraslih. Ustanovljena je bila leta 1946 in je eden glavnih ponudnikov kakovostnega usposabljanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Litvi.

Center VSCR nudi raznovrstne tečaje na področju gradbeništva in je vodilna institucija na nacionalni ravni v sistemu stalnega usposabljanja kadrov v gradbenem sektorju. Njihove glavne izkušnje so s področja razvoja metodološka znanj v vseživljenjskem učenju, razvoju kvalifikacij in shem usposabljanja. Center je od leta 2013 certificiran z ISO EN 9001.

Usposabljanja izvajajo v delavnicah in laboratorijih, opremljenih z najsodobnejšo opremo. Vse osebje v Centru je pridobilo dragocene izkušnje iz prve roke na svojem izbranem področju. V SRC so vzpostavil tesne povezave z delodajalci in lokalno industrijo, ki zagotavljajo, da se na usposabljanjih študente pripravijo na kariero, ki jo izberejo.

Od leta 1999 aktivno sodelujejo pri različnih nacionalnih projektih EU in razvija tesno sodelovanje s številnimi institucijami EU na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Leta 2015 je so na VSCR prejeli listino mobilnosti Erasmus +.