Εταιρικό Σχήμα

Πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κα Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (AKMΗ)

Η AKMΗ ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα είναι ένα από τα κορυφαία Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα που παρέχει μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κάθε χρόνο, περίπου 3.000 μαθητές εγγράφονται με σκοπό να μελετήσουν μία από τις 96 προσφερόμενες ειδικότητες.

Η AKMΗ είναι ο κορυφαίος  πάροχος ΕΕΚ στην Ελλάδα, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε χιλιάδες μαθητές σε πολλά πεδία. Το τμήμα τεχνικών επαγγελμάτων του ξεχωρίζει για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τη σύνδεση με τη βιομηχανία, κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕΚ.

Τα μαθήματα αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η AKMΗ έχει επενδύσει στην καλύτερη δυνατή υποδομή για τους σχετικούς τομείς σπουδών και χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο κύριος στόχος της AKMΗ είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένων νέων πεδίων και τομέων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας από επαγγελματίες υψηλού επιπέδου σπουδών και εξειδίκευσης. Η στρατηγική της AKMΗ περιλαμβάνει τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών της, με στόχο την επικαιρωποίηση των γνώσεων τους, καθώς και την ενημέρωσή τους σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH (BFW-NRW)

Το BFW-NRW είναι ένα κέντρο κατάρτισης που ειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση και τη συνεχή εκπαίδευση ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την αρχική και συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο. Είναι θυγατρική οργάνωση του συλλόγου BAUINDUSTRIE NRW και έχει συνδέσεις και επιρροή στις πολιτικές που εφαρμόζονται για την επαγγελματική κατάρτιση, τις εταιρείες, τον κατασκευαστικό κλάδο και τις επαγγελματικές σχολές στη Γερμανία. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα τα οποία υποστηρίζονται από εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου.

Το BFW-NRW διαθέτει 3 ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά κέντρα για τον κατασκευαστικό κλάδο. Τα κέντρα είναι εξοπλισμένα με σημαντικές εκπαιδευτικές  εγκαταστάσεις στις οποίες οι υπάλληλοι διδάσκονται τις δεξιότητες που απαιτούνται στα επαγγέλματα που του κατασκευαστικού κλάδου τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση, όπως εργάτες, βοηθοί και τεχνικοί. Οι συμμετέχοντες σε σεμινάρια και μαθήματα κατάρτισης μπορούν να διανυκτερεύσουν στους ξενώνες μας και τους παρέχεται φαγητό στις καντίνες που αποτελούν μέρος των εκπαιδευτικών κέντρων.

Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB)

Η BZB έχει πολυλειτουργικές εγκαταστάσεις για τις 48 συντεχνίες κτιρίων στην περιοχή του Ντίσελντορφ, απαρτίζεται από 2.000 κατασκευαστικές εταιρείες και είναι αφοσιωμένη στις ανάγκες τους, καθιστώντας ορατές τυχόν ανάγκες και κενά επαγγελματικών ικανοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα, οδηγώντας στον σχεδιασμό κατάλληλης και προσαρμοσμένης μάθησης.

Όλες οι εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες επικεντρώνονται στις απαιτήσεις της κατασκευαστικής αγοράς, στον άμεσο και συνεχή διάλογο με τις εταιρείες, στην εξισορρόπηση των εκπαιδευτικών αναγκών και συνεπώς στο σχεδιασμό κατάλληλης και αποτελεσματικής ΕΕΚ.

Βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια στρατηγική για τη διατήρηση του προσωπικού στην εταιρεία μέσω της κατάλληλης επαγγελματικής σταδιοδρομίας του, της περαιτέρω  δομημένης εκπαίδευσης των ήδη ειδικευμένων εργαζομένων και την διατήρηση της ελκυστικότητας των χώρων εργασίας προκειμένου να προσελκύσουν μαθητευόμενους και τα  άτομα αυτά να είναι αφοσιωμένα στις εταιρείες.

Τα καθήκοντα τους είναι η αρχική επαγγελματική κατάρτιση για μαθητευόμενους στα 15 επαγγέλματα του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση για υψηλόβαθμους επαγγελματίες. Συνεργάζεται  με τη Γερμανική Υπηρεσία Εργασίας στον τομέα της επανεκπαίδευσης με γνώμονα τη ζήτηση. Η BZB έχει 4 παραρτήματα και συμμετέχει σε πολλά έργα. Τα έργα αυτά έχουν περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο εφαρμογής. Σε επίπεδο ΕΕ, πραγματοποιεί πολλά προγράμματα ανταλλαγών για μαθητευόμενους, εκπαιδευτές και εμπειρογνώμονες ΕΕΚ, κυρίως με συνεργάτες του ευρωπαϊκού δικτύου RE.FORM.E BZB είναι πιστοποιημένοι από το DIN ISO EN 9001 και λειτουργούν Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας. Η BZB εκτελεί διάφορα έργα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και πιλοτικά έργα με καινοτόμο αντίκτυπο που καθορίζουν τις τάσεις.

Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP)

Το CCCA-BTP είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της μαθητείας στον τομέα των κατασκευών και ο οποίος διαχειρίζεται 118 εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία προσφέρουν εναλλακτική εκπαίδευση. Είναι επίσης υπεύθυνος για την εφαρμογή της επαγγελματικής πολιτικής που καθορίζεται από τους κύριους εργοδότες και τις αντιπροσωπευτικές ομοσπονδίες εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο. Η γαλλική κυβέρνηση εκπροσωπείται επίσης στην επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσφέρει εκπαίδευση ΕΕΚ σε συνεργασία με κατασκευαστικές εταιρείες σε 48.000 μαθητευόμενους ετησίως σε όλες τις βιοτεχνίες και σε πάνω από 1.700.000 μαθητές από τότε που δημιουργήθηκε πριν από 70 χρόνια.

Οι στόχοι τους, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από μια κοινωνική αμοιβή που αποφασίζεται από επαγγελματίες και πληρώνεται από τις εταιρείες, καθορίζονται από τις επαγγελματικές συμβάσεις κατασκευής, οι οποίες είναι όλες υπό την αιγίδα των περιφερειακών αρχών που έχουν την ευθύνη να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν τη μαθητεία:

 • Προώθηση επαγγελμάτων του κατασκευαστικού κλάδου και βελτίωση της εικόνας του. 
 • Ενημέρωση προς τους νέους και τις επιχειρήσεις σχετικά με τη μαθητεία και τις επαγγελματικές ευκαιρίες. 
 • Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης ΕΕΚ, της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των νέων. 
 • Χρηματοδότησης της ανάπτυξης και της λειτουργίας κέντρων ΕΕΚ.
Κέντρο IFAPME Liège-Huy-Verviers

Δημιουργήθηκε το 1960 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, θεωρείται το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό κέντρο στη βελγική γαλλόφωνη κοινότητα με 15.000 μαθητές, περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς παρακολουθούν μαθήματα στη «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση», και περισσότερα από 1000 άτομα πιστοποιούνται ετησίως. Αυτές οι δραστηριότητες υλοποιούνται από περισσότερους από 1000 εκπαιδευτές και 90 μόνιμους συνεργάτες (διευθυντές, εργαζόμενοι, υπάλληλοι).

Το Κέντρο παρέχει αρχική κατάρτιση (μαθητεία), εκπαίδευση επιχειρηματικότητας (για άτομα άνω των 18 ετών) και συνεχή κατάρτιση (για νέους επιχειρηματίες και μονάδες βελτίωσης) σε εργαζόμενους του κλάδου. Η κατασκευή είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς μας και το Center IFAPME LHV είναι συνεργάτης του «construform», το οποίο είναι το λεγόμενο «Κέντρο ικανοτήτων» για τον τομέα των κατασκευών, σύμπλεγμα αναφοράς που συγκεντρώνει όλους τους ενδιαφερόμενους σε ένα  σημείο. Όλοι οι φορείς έχουν επίσης ισχυρούς δεσμούς με το περιφερειακό βιομηχανικό επιμελητήριο και συναντιούνται περίπου μια φορά το μήνα στα πλαίσια της «τοπικής επιτροπής».

Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul (Cenfic)

Η CENFIC είναι μια μη κερδοσκοπική οντότητα που δημιουργήθηκε το 1981 από την IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) και 3 Συλλόγους Οικοδομικών Κατασκευών. Η κύρια δραστηριότητα του είναι η ανάπτυξη αρχικής και συνεχούς εκπαίδευσης στον τομέα των κατασκευών της βιοτεχνία και των τεχνικών κατασκευών. Η εμπειρία και η δραστηριότητα του περιλαμβάνουν:

 • Εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες. 
 • Επαγγελματική κατάρτιση των ιδιοκτητών εταιρειών, διευθυντών και τεχνικών. 
 • Εκπαίδευση εποπτών και συντονιστών εργοταξίου. 
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικά προσανατολισμένης στην Υγεία και Ασφάλεια καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας. 
 • Αρχική επαγγελματική κατάρτιση νέων και ανέργων, σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και το Πορτογαλικό Υπουργείο Εργασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η αποστολή τους είναι να προετοιμάσουν ειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα των κατασκευών μέσω της ανάπτυξης μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης που ικανοποιούν τις ανάγκες και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών, συμβάλλουν στο να προσδίδουν αξία στον κλάδο, δημιουργούν εξειδικευμένους επαγγελματίες και προωθούν την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων.

Ente per la Formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia (Formedil)

Στην Ιταλία, η επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της κατασκευής πραγματοποιείται από ένα εθνικό διμερές σύστημα κατάρτισης το οποίο ρυθμίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Το Formedil είναι ο κεντρικός εθνικός οργανισμός αυτού του συστήματος, τον οποίο διαχειρίζονται κοινωνικοί εταίροι του κατασκευαστικού τομέα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, βιοτεχνίες και άλλες ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Είναι δομημένο σε 103 σχολεία με αντικείμενο την οικοδομή. Το 2016 πραγματοποίησε 12.514 εκπαιδευτικά μαθήματα στα οποία συμμετείχαν 149.617 άτομα.

Στόχος τους είναι να συντονίσουν την επαγγελματική κατάρτιση για την πιστοποίηση και την επανεκπαίδευση νέων, ανέργων και εργαζομένων στην κατασκευή που πραγματοποίησε το Scuole Edili, να παρακολουθήσουν και να προωθήσουν την ποιότητα της κατάρτισης. Άλλες διαρθρωτικές δραστηριότητες είναι:

 • Εκπαίδευση National DB, ένα εργαλείο παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων  των εκπαιδευτικών μαθημάτων ανά τύπο, χρήστες και ώρες κατάρτισης για την ιχνηλασιμότητα των εκπαιδευόμενων εργαζομένων.  
 • Φυλλάδιο πιστοποίησης: κάθε εργαζόμενος καταγράφει την επαγγελματική του εμπειρία, τις ικανότητες του και τα μαθήματα που παρακολούθησε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. 
 • Τομεακό Ευρετήριο δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το Formedil φροντίζει για τη διατήρηση του.
TUS

Το TUS είναι ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση και ιδρύθηκε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας. Έχει πέντε πανεπιστημιουπόλεις και κέντρα μάθησης και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων. Στα κέντρα του προσφέρονται μαθήματα επίπεδου EQF 5 έως EQF 8 ενώ ταυτόχρονά εξυπηρετεί μαθητευόμενους στη βιοτεχνία και στην εκπαίδευση ενηλίκων και συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Συμμετέχει επίσης στην έρευνα, την ανάπτυξη, την υποστήριξη των επιχειρήσεων και εμπλέκεται σε δράσεις  περιφερειακής ανάπτυξης.

Μέσω του συντονισμού των ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων, συνεργάζεται με κορυφαίους διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων, έχει συμμετάσχει σε 15 προγράμματα της ΕΕ από το 2011 και συνεργάζεται στενά με ακαδημαϊκά τμήματα εντός του TUS για τη μεταφορά δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας από έργα στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της.

Το TUS δημιούργησε μια ειδική μονάδα στο τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, η οποία εστιάζει τις δραστηριότητές της κυρίως στην αειφόρο ενέργεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την αγροτική ανάπτυξη.

Satakunnan Koulutuskuntayhtymä (Sataedu)

Το Sataedu προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για νέους για περισσότερα από είκοσι επαγγέλματα, ενισχύει την επαγγελματική ικανότητα για ενήλικες και προσφέρει προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για επιχειρηματίες και επιχειρήσεις. Χρησιμοποιεί τις διεπιστημονικές ικανότητες και τις διεθνείς επαφές των διαφόρων τομέων στις προσπάθειές της διεθνοποίησης. Το Sataedu διαθέτει ένα ενεργό δίκτυο συνεργασίας αποτελούμενο από ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, το οποίο επιτρέπει την κινητικότητα, τα διεθνή προγράμματα και τη μάθηση στο χώρο εργασίας. Η διεθνοποίηση είναι ένα στοχοθετημένο και ορατό μέρος των επιχειρήσεων και της στρατηγικής του Sataedu. Κατά τα τελευταία 3 χρόνια, η Sataedu έστειλε περισσότερους από 200 μαθητές στο εξωτερικό και έλαβε τον ίδιο αριθμό μαθητών από συνεργαζόμενες οργανώσεις. Επιπλέον, έχουν ήδη κάνει τα πρώτα τους βήματα στo Education Export στην Κίνα.

Ένα από τα παλαιότερα πεδία μελέτης στο Sataedu είναι η Κατασκευή (οικοδόμοι κατοικιών). Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι το Work Based Learning που καλύπτει περισσότερο από το 60% των μελετών. Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες του Sataedu αξιολογούνται και πιστοποιούνται από την DNV (Den Norske Veritas). Το 2017 και τον Αύγουστο του 2015 χορηγήθηκε το Erasmus + Mobility Charter.

Κέντρο Šolski Kranj (SCKR)

Το SCKR ιδρύθηκε με τη συγχώνευση του Technical School Center και το The Economy and Service School Center του Kranj και έχει υπογράψει συμφωνίες που σχετίζονται με την πρακτική εκπαίδευση με περισσότερες από 300 εταιρείες και οργανισμούς.. Η εκπαίδευση ενηλίκων πραγματοποιείται παράλληλα με την τακτική εκπαίδευση των νέων μαθητών. Το περιεχόμενο και τα προγράμματα οροθετούνται βάσει των προγραμμάτων της τακτικής εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται στις εταιρείες της περιοχής. Η Σχολή διαθέτει 5 οργανωτικές ενότητες: Δευτεροβάθμια Τεχνική Σχολή (πληροφορική, ηλεκτροτεχνική και μηχατρονική). Δευτεροβάθμια Σχολή Οικονομίας, Υπηρεσιών και Πολιτικών Μηχανικών. Ειδική Σχολή Γραμματικής; Κολλέγιο Κατάρτισης (Mηχατρονική, Πληροφορική, Ηλεκτροενέργεια, Οικονομία); Διεταιρικό Κέντρο Εκπαίδευσης: συνεργασία μεταξύ σχολικού κέντρου και οικονομίας.

Η Σχολή συμμετέχει ενεργά σε έργα σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και δραστηριοποιείται στον τομέα των ΑΠΕ και της ΕΕ. Πέρυσι, άνοιξε το Κέντρο Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas, και με αυτόν τον τρόπο επέτρεψε την πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλότερης ποιότητας στον τομέα της τεχνολογίας CNC για όλους τους συμμετέχοντες στην και τους συνεργάτες της στην περιοχή επίσης.

Viesoji istaiga Vilniaus statybininku rengimo centras (VSRC)

Το VSRC είναι ένα ίδρυμα που παρέχει κατάρτιση ΕΕΚ για νέους και ενήλικες, ιδρύθηκε το 1946 και είναι ένας από τους κύριους  παρόχους ποιοτικής κατάρτισης ΕΕΚ στη Λιθουανία. 

Το Κέντρο προσφέρει ποικίλα μαθήματα στον βασικούς  τομείς Κτίριων και Κατασκευών, είναι ένα κορυφαίο ίδρυμα σε εθνικό επίπεδο όσο αφορά το σύστημα συνεχούς κατάρτισης του κατασκευαστικού τομέα. Η κύρια εμπειρία του είναι η μεθοδολογική εμπειρογνωμοσύνη στη δια βίου μάθηση, η ανάπτυξη προσόντων και προγραμμάτων κατάρτισης. Το Κέντρο είναι πιστοποιημένο με ISO EN 9001 από το 2013.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εργαστήρια εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εργαλεία. Όλο το προσωπικό του Κέντρου έχει αποκτήσει πολύτιμη και από πρώτο χέρι εργασιακή εμπειρία στους επιλεγμένους τομείς. Το VSRC έχει δημιουργήσει στενούς δεσμούς δικτύωσης με τους εργοδότες και την τοπική βιομηχανία, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τα μαθήματα προετοιμάζουν κατάλληλα τους μαθητές για τη σταδιοδρομία που επιλέγουν.

Από το 1999, συμμετέχει ενεργά σε διάφορα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με ορισμένα ιδρύματα ΕΕΚ της ΕΕ. Το 2015, στο Κέντρο απονεμήθηκε το Erasmus+ Mobility Charter.