Πρώτη συνάντηση της Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας του Construction Blueprint για την Ισπανία

Στις 26 Οκτωβρίου, η Εθνική Συνομοσπονδία για τις Κατασκευές (CNC), μαζί με τον οργανισμό Fundación Laboral, πραγματοποίησαν διαδικτυακή συνάντηση με την Εθνική Συμβουλευτική Ομάδα (NAG) η οποία αποτελείται από Ισπανούς επαγγελματίες για το έργο Construction Blueprint.

Περισσότεροι από δέκα εκπρόσωποι από σημαντικούς οργανισμούς του Ισπανικού Κατασκευαστικού Κλάδου θα αποτελέσουν την Εθνική Συμβουλευτική Ομάδα (NAG) από Ισπανούς επαγγελματίες για το έργο Construction Blueprint. Συγκεκριμένα, στις 26 Οκτωβρίου, στην πρώτη διαδικτυακή συνεδρίαση της εν λόγω NAG, που διοργανώθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία για τις Κατασκευές (CNC) και το Ίδρυμα Εργασίας για τον Κατασκευαστικό Κλάδο (Fundación Laboral), συμμετείχαν επαγγελματίες από τους ακόλουθους οργανισμούς: Εθνικό Ινστιτούτο Προσόντων (Incual), Επαγγελματικό Κέντρο Κατάρτισης για Οικοδομικά και Πολιτικά Έργα της Παρακουέγιος, CCOO Κατασκευές και υπηρεσίες, UGT-FICA, Γενικό Συμβούλιο Τεχνικής Αρχιτεκτονικής της Ισπανίας (CGATE), Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Επιχειρηματιών του Μπουργκός, Ινστιτούτο Κατασκευής της Καστίλης και Λεόν, Εθνική Ένωση Διανομέων Κεραμικών και Οικοδομικών Υλικών (Andimac), Εθνική Ένωση Εταιρειών Κάθετων και Ανυψωτικών Εργασιών (Anetva), Ισπανικό Συμβούλιο για τα Πράσινα Κτίρια (GBCe), το Ινστιτούτο για την Επιστήμη των Κατασκευών Eduardo Torroja το οποίο ανήκει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας (IETCC-CSIC), Tecnalia Έρευνα & Καινοτομία και Ισπανική Τεχνολογική Πλατφόρμα για τις Κατασκευές (PTEC)

Με αυτή τη δομή συγκροτήθηκε η Εθνική Συμβουλευτική Ομάδα (NAG), η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο και τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του Construction Blueprint, με στόχο οι διάφοροι εταίροι -στην προκειμένη περίπτωση, οι Ισπανοί εταίροι- να δεχτούν απόψεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με τις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου.

Η γνώση εμπειρογνωμόνων του κλάδου, ως προστιθέμενη αξία

Τα μέλη της NAG έχουν γνώσεις και εμπειρία σε ορισμένους από τους τομείς στους οποίους αναπτύσσεται το έργο, απαραίτητες λόγω της επιρροής και της αλληλεπίδρασής τους με την κατασκευαστική δραστηριότητα και την αγορά εργασίας του κλάδου με στόχο τον εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων του Construction Blueprint. Οι τομείς αυτοί -οι οποίοι ονομάζονται «έλικας» (Helix), λόγω της εφαρμογής της μεθοδολογίας Quintuple Helix  στο έργο-, είναι οι εξής: Εκπαιδευτικός, Κοινωνικός, Πολιτικό-Νομικός, Οικονομικός, Περιβαλλοντικός και Τεχνολογικός.

Μεταξύ των συνεισφορών των μελών της NAG, τους ζητήθηκε να συνεργαστούν για την αναθεώρηση και επικύρωση των διαφόρων αποτελεσμάτων του έργου:

  • Xάρτης δεξιοτήτων και Σχέδιο Δράσης
  • Αναφορά Παρούσας Κατάστασης για Τομεακές Δεξιότητες
  • Ανάλυση PESTLE.
  • Χάρτης Καλών Πρακτικών.
  • Παρατηρητήριο Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
  • Σχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης
  • Επαγγελματικά προφίλ και επαγγέλματα προς επικαιροποίηση
  • Ιστοσελίδα.

Στις 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Εθνικό Σεμινάριο για την Υποστήριξη του Construction Blueprint, το οποίο θα διοργανωθεί από τη CNC, με την υποστήριξη του οργανισμού Fundación Laboral, στο οποίο θα συμμετάσχουν επίσης και οι εκπρόσωποι της NAG.