Το έργο H&S Blueprint εγκαινιάζει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγεία και την ασφάλεια προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες των «πράσινων επαγγελματιών»

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια υποβολής προσφορών, ο οργανισμός Fundación Laboral de la Construcción ολοκληρώνει το έργο  H&S Blueprint το οποίο συντόνισε ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕC).

Το έργο H&S Blueprint ολοκληρώνεται μετά από 24 μήνες εργασίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο πλαίσιο κατάρτισης, το οποίο καλύπτει τις αναδυόμενες ανάγκες για την υγεία και την ασφάλεια, ιδίως σε σχέση με τα νέα δομικά υλικά, τη μόνωση, την τεχνολογία και τις επιμέρους διαδικασίες. Το αποτέλεσμα είναι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε από την ΕC, το οποίο αποτελείται από οκτώ ενότητες, χωρισμένες σε τρεις τομείς του κατασκευαστικού κλάδου (Υλικά, Εργασίες και Απόβλητα), οι οποίες αναπτύχθηκαν στα αγγλικά και τα ισπανικά:

 1. Υλικά:
  • Ενότητα 1. Υλικά Μόνωσης και Σφράγισης.
  • Ενότητα 2. Υλικά φινιρίσματος.
  • Ενότητα 3. Ασφαλτώδη Υλικά.
  • Ενότητα 4. Βιώσιμα Υλικά.
 2. Εργασίες:
  • Ενότητα 5. Εργασίες μόνωσης.
  • Ενότητα 6. Ανεστραμμένοι τύποι φυτεμένου δώματος
  • Ενότητα 7. Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 3. Απόβλητα:
  • Ενότητα 8. Διαχείριση αποβλήτων.

Εκτός από τις δύο προαναφερθείσες γλώσσες, οι ενότητες 1, 2 και 7 έχουν μεταφραστεί επίσης στα ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά και πολωνικά.

Όλες οι ενότητες έχουν αναπτυχθεί από μια διεπιστημονική ομάδα του οργανισμού Fundación Laboral de la Construcción, προκειμένου να προσφέρουν κατάρτιση στους επαγγελματίες του κλάδου από την Ευρώπη, ώστε να μπορούν να επικαιροποιήσουν και να ενιχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ΕΑΥ) του νέου κατασκευαστικού κλάδου, όπου δίνεται προτεραιότητα σε βιώσιμες, ψηφιακές και συνεργατικές αξίες.

Στόχος είναι η επίτευξη ενός ασφαλούς κλάδου

Με στόχο την «επίτευξη ενός ασφαλούς κλάδου», o Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) προκήρυξε τον διαγωνισμό Για την Υγεία και την Ασφάλεια, ο οποίος ανατέθηκε στον οργανισμό Fundación Laboral de la Construcción, στις 7 Δεκεμβρίου 2018, και το οποίο συμπληρώνει το «Στρατηγικό Πλαίσιο για τις επαγγελματικές δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο», που αναπτύχθηκε από το έργο Construction Blueprint, του οποίου επίσης ηγείται, και στο οποίο συμμετέχουν 24 εταίροι από 12 ευρωπαϊκές χώρες -Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Σλοβενία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία και Πορτογαλία- αλλά και εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού τομέα, όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (Fiec), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Κτίρια και Ξύλινες κατασκευές (EFBWW) και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οικοδόμων (EBC).

Ο οργανισμός Fundación Laboral, στο πλαίσιο αυτής της Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων, είχε την υποστήριξη των ευρωπαϊκών οργάνων που συμμετέχουν στο έργο Construction Blueprint, το οποίο θεωρεί απαραίτητο προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τομέας της Υγείας και ασφάλειας στον νέο κατασκευαστικό κλάδο. Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα τoy περιλαμβάνει τις βασικές εξελίξεις του έργου H&S Blueprint, παρέχοντάς του ένα ξεχωριστό σημείο εντός της διαδικτυακής πύλης.

Θετική εικόνα του κλάδου

Το έργο H&S Blueprint είχε ως στόχο, μεταξύ άλλων, να αναβιώσει την εικόνα του κατασκευαστικού κλάδου, προσφέροντας ένα ενημερωμένο και ψηφιακό όραμα. Ο οργανισμός Fundación Laboral de la Construcción, έχει προσεγγίσει αυτόν τον στόχο μέσω της επικοινωνίας και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετικά με τον κλάδο και τις νέες προόδους του. Ορισμένες από αυτές τις εκδηλώσεις αφορούν: τη συνάντηση της ομάδας του έργου «Ψυχική Υγεία στον Κόσμο των Κατασκευών», με επικεφαλής την Fiec και την EFBWW, τον Μάρτιο του 2019, στις Βρυξέλλες, ή τη συμμετοχή στη Διάσκεψη «Ψηφιακές ικανότητες στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο ενεργειακού μετασχηματισμού» η οποία διοργανώθηκε από την ευρωπαϊκή πύλη για την ενεργειακή απόδοση «Build Up», στη Διεθνή Έκθεση Construmat στη Βαρκελώνη, στις 16 Μαΐου 2019. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις άλλων διεθνών κλαδικών έργων, σε διεθνή δίκτυα, όπως το Συνέδριο για την Ανάπτυξη Έργων (CPD) και σε ευρωπαϊκές συναντήσεις τις οποίες διοργανώνει ο EASME  ή στην ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Ασφάλισης (AEIP).

Ως μέρος των στόχων που επιτεύχθηκαν, στη μετάδοση μιας θετικής εικόνας του κλάδου, υπήρξε και η επίτευξη συμμετοχής 200 ατόμων στα πιλοτικά μαθήματα Health &safety Blueprint, τα οποία ξεκίνησαν διαδικτυακά στις 2 Σεπτεμβρίου. Αυτό καταδεικνύει το δημόσιο ενδιαφέρον για το έργο καθώς και την ανάγκη οι επαγγελματίες ή οι μελλοντικοί εργαζόμενοι του κλάδου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Προώθηση της μάθησης

Η σημερινή αγορά εργασίας απαιτεί από τους επαγγελματίες να επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην Υγεία και την Ασφάλεια οι οποίες είναι απαραίτητες για τις βιώσιμες κατασκευές, τη ψηφιοποίηση και τα νέα υλικά, τα οποία απαιτούν οι εταιρείες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 198 άτομα – από περισσότερα από 470 που εγγράφηκαν – ξεκίνησαν τα τρία πιλοτικά μαθήματα H&S Blueprint, διαδικτυακά και δωρεάν, εστιάζοντας στα Υλικά Μόνωσης και Σφράγισης (15 διδακτικές ώρες), τα Υλικά Φινιρίσματος (15 διδακτικές ώρες) και τα Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (25 διδακτικές ώρες).

Τομεακή στρατηγική

Στο πλαίσιο της δέσμευσής του στον κλάδο, το ευρωπαϊκό έργο H&S Blueprint διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου 2019 στις Βρυξέλλες, εκδήλωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών με θέμα «Τομεακή στρατηγική για τα προσόντα: μέτρα στήριξης του κατασκευαστικού κλάδου», η οποία διοργανώθηκε σε συντονισμό μεταξύ του οργανισμού Fundación Laboral και της ΕΕ.

Η εκδήλωση ενισχύθηκε από τη συμμετοχή ειδικών ομιλητών όπως: η κ. Fulvia Raffaelli, διευθύντρια του τμήματος Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της ΕΕ, η κ. Brenda O’Brien, Διευθύντρια του Γραφείου Της Υπηρεσίας Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (OSHA) στη βελγική πρωτεύουσα· και ο κ. Jan Cromwijk, Συντονιστής Έργου στο Ολλανδικό Κέντρο Γνώσης Κατασκευαστικών Υπηρεσιών ISSO, μεταξύ άλλων.

Η συζήτηση, η οποία επικεντρώθηκε στην ανάγκη παροχής εξειδικευμένης κατάρτισης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας για νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας, σηματοδότησε την τρέχουσα πρόκληση του κλάδου σε διεθνές επίπεδο: να αυξηθεί η ελκυστικότητά του και να δημιουργηθεί ειδικευμένο εργατικό προσωπικό, βοηθώντας τη βιωσιμότητα του πλανήτη.