Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί θετικά τα δύο πρώτα χρόνια του έργου Construction Blueprint

Συναντήσεις, Τάσεις
Στις 12 και 13 Απριλίου, περισσότεροι από 60 επαγγελματίες από τους 24 εταίρους του έργου συναντήθηκαν στην πέμπτη συνεδρίαση της πρωτοβουλίας. Συμμετείχαν επίσης και δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής και ένας…

Το Construction Blueprint γιορτάζει δύο χρόνια ευρωπαϊκής συνεργασίας για τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής για τις δεξιότητες του Κατασκευαστικού Κλάδου

Οι 24 εταίροι του έργου, τους οποίους συντονίζει ο οργανισμός Fundación Laboral, εργάζονται για τη δημιουργία του νέου πλαισίου κατάρτισης προσαρμοσμένο στις νέες διεθνείς προκλήσεις: ενεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και κυκλική…

Κατασκευή 2050: Χτίζοντας την αυριανή Ευρώπη σήμερα

Οι κατασκευαστικοί φορείς καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την κατασκευαστική πολιτική σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και να συνεχίσει τους πυλώνες της στρατηγικής «Κατασκευή 2020». Η τομεακή πρωτοβουλία «Κατασκευή…

Η Fundación Laboral de la Construcción ηγείται ενός ευρωπαϊκού έργου που θα καταρτίσει τον οδικό χάρτη για τη διαμόρφωση των επαγγελματικών προσόντων στον Κατασκευαστικό κλάδο

Τάσεις
Ο φορέας θα εργαστεί για τέσσερα χρόνια, σε συνεργασία με 23 άλλους φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο στην Ευρώπη, για να καθορίσει τη στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της…