Κατασκευή 2050: Χτίζοντας την αυριανή Ευρώπη σήμερα

Οι κατασκευαστικοί φορείς καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την κατασκευαστική πολιτική σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και να συνεχίσει τους πυλώνες της στρατηγικής «Κατασκευή 2020». Η τομεακή πρωτοβουλία «Κατασκευή…

Η Fundación Laboral de la Construcción ηγείται ενός ευρωπαϊκού έργου που θα καταρτίσει τον οδικό χάρτη για τη διαμόρφωση των επαγγελματικών προσόντων στον Κατασκευαστικό κλάδο

Τάσεις
Ο φορέας θα εργαστεί για τέσσερα χρόνια, σε συνεργασία με 23 άλλους φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο στην Ευρώπη, για να καθορίσει τη στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της…
Μενού