Ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία εγκαινιάζει έναν διαδραστικό χάρτη με περισσότερες από 120 ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές

Οι εταίροι έχουν εντοπίσει καινοτόμες πρωτοβουλίες σε έντεκα χώρες στις οποίες ανήκει η κοινοπραξία, που ασχολούνται με την έλλειψη δεξιοτήτων και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στα θέματα Ενεργειακής Απόδοσης, Ψηφιοποίησης, Κυκλικής Οικονομίας ή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, διαθέσιμες στον ιστότοπο του έργου.

Το έργο Construction Blueprint δημοσίευσε έναν «Διαδραστικό χάρτη καλών πρακτικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών», συγκεντρώνοντας 124 γεωγραφικές αναφορές σε τομείς Ενεργειακής Απόδοσης, Ψηφιοποίησης, Κυκλικής Οικονομίας και Υγείας και Ασφάλειας, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί από τους εταίρους στις χώρες συμμετέχουν στην κοινοπραξία και τις αντίστοιχες περιοχές τους: Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Σλοβενία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία και Πολωνία.

Αυτές οι καλές πρακτικές επιδιώκουν να βελτιώσουν τα κενά και τις αναντιστοιχίες στην οικοδόμηση δεξιοτήτων σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, η ψηφιοποίηση, η κυκλική οικονομία ή η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία. Επιπλέον, ο διαδραστικός χάρτης περιλαμβάνει άλλες πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν άλλα ζητήματα, όπως διευκόλυνση της κινητικότητας στην Ευρώπη ή δράσεις για την προώθηση της προσέλκυσης επαγγελματιών στον κατασκευαστικό κλάδο, ιδίως των νέων και των γυναικών.

Φίλτρα αναζήτησης

Ο χάρτης, ο οποίος συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων με τη μορφή ευρετηρίου, επιτρέπει στον χρήστη να συμβουλεύεται διαφορετικές περιπτώσεις σε κάθε χώρα, κάνοντας κλικ απευθείας σε αυτήν που επέλεξε ο χρήστης ή με ένα φίλτρο αναζήτησης, επιλέγοντας τη χώρα και το θέμα στο μενού αναζήτησης του ίδιου του χάρτη. Κάθε περίπτωση έχει μια πρώτη σύντομη περιγραφή, η οποία, όταν πατηθεί, οδηγεί σε μια κάρτα αρχείου που περιγράφει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία (οργάνωση, κύριο περιεχόμενο, στόχους, ομάδες στόχου και αντίκτυπος), την οποία μπορείτε επίσης να κατεβάσετε.

Το Construction Blueprint είναι η πρωτοβουλία Erasmus + με επικεφαλής το Fundación Laboral de la Construcción από τον Ιανουάριο του 2019, για τη θέσπιση της νέας στρατηγικής για τις κατασκευαστικές δεξιότητες στην Ευρώπη.

Ο «Διαδραστικός Χάρτης Καλών Πρακτικών και Καινοτόμων Πρωτοβουλιών» είναι ένα από τα αποτελέσματα του έργου, μαζί με τα ακόλουθα που εκτελούνται:

  • Ανάπτυξη του MOOC (Massive Open Online Course) για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών σε θέματα άμεσης συνάφειας με τις επαγγελματικές ικανότητες: Ενεργειακή απόδοση, Ψηφιοποίηση και Κυκλική οικονομία.
  • Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την παροχή ακριβών πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης σε διαφορετικές χώρες μέσω της χρήσης Big Data.
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αναθεώρηση επαγγελματικών προφίλ και προσόντων που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό κλάδο.
  • Έναρξη εκστρατείας προσέγγισης για την προώθηση της ελκυστικότητας των κατασκευών μεταξύ των νέων και των γυναικών, εντοπισμός και προώθηση λύσεων για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων στις κατασκευές στην Ευρώπη.
  • Δημιουργία της Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων για την προώθηση της συλλογικής εργασίας και τη συνοχή της ανάπτυξης της νέας στρατηγικής προσέγγισης.

Ο ιστότοπος του έργου – επί του παρόντος στα Αγγλικά, αλλά ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στις επίσημες γλώσσες της κοινοπραξίας όλο τον Ιούνιο – προσφέρει επίσης άλλα περιεχόμενα και πόρους σχετικά με το έργο και τους εταίρους, άλλες τομεακές πρωτοβουλίες Blueprint, το Sectoral Skills Alliance, καθώς και νέα σχετικά με την ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία, την κατάσταση στην κρίση του κορονοϊού κ.λπ.