Μηχανισμοί της ΕΕ

Το Erasmus+ είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από το 1987, πάνω από τρία εκατομμύρια Ευρωπαίοι φοιτητές έχουν περάσει μέρος των σπουδών τους σε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε κάποιον οργανισμό στην Ευρώπη. 

Σήμερα, το Erasmus+ είναι ένας από τους πιο γνωστούς και εύκολα προσβάσιμους μηχανισμούς κινητικότητας της ΕΕ, παρέχοντας ευκαιρίες κινητικότητας και μάθησης σε όλους, όχι μόνο στις χώρες του προγράμματος Erasmus+ αλλά και στις χώρες εταίρους. 

Ατομικές ευκαιρίες 

Μαθητές που επιθυμούν να εργαστούν στον κατασκευαστικό τομέα 

Το Erasmus+ έχει ως στόχο να καταστήσει τη μαθησιακή κινητικότητα μια ρεαλιστική δυνατότητα για κάθε μαθητή στη σχολική εκπαίδευση. 

Η μαθησιακή κινητικότητα των μαθητών μπορεί να οργανωθεί τόσο ομαδικά όσο και ατομικά, για διάστημα έως και ενός μήνα. 

Μεμονωμένα ή μαζί με άλλους, έχετε τη δυνατότητα να σπουδάσετε σε μια σχολή εταίρο ή να πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση σε έναν άλλο σχετικό οργανισμό στο εξωτερικό. 

Εάν ενδιαφέρεστε για μια μελλοντική εργασία στον κατασκευαστικό τομέα, το σχολείο σας μπορεί να υποβάλει αίτηση για διαπίστευση Erasmus στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης ή να συμμετάσχει σε ένα σχέδιο βραχυπρόθεσμης κινητικότητας και να βρεθείτε σε μια άλλη χώρα, βελτιώνοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας, κάτι που θα σας επιτρέψει να γίνετε επαγγελματίες στον τομέα των κατασκευών. 

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στην κινητικότητα ως μαθητής, επικοινωνήστε με τον εθνικό σας οργανισμό. 

Φοιτητές στον κατασκευαστικό τομέα  

Οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν κεντρικό μέρος του Erasmus+ και έχει αποδειχθεί ότι έχουν θετική επίδραση στις μετέπειτα προοπτικές απασχόλησης. 

Ένας φοιτητής που σπουδάζει ή ενδιαφέρεται για τον κατασκευαστικό τομέα των μπορεί να: 

 • Σπουδάσει στο εξωτερικό από 2 έως 12 μήνες (έως 24 μήνες αν σπουδάζει αρχιτεκτονική) σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες. 
 • Να είστε εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (τοποθέτηση σε εργασία, πρακτική), στο εξωτερικό σε οποιονδήποτε εργασιακό χώρο. 

Οι ευκαιρίες προγραμμάτων πρακτικής άσκησης προσφέρονται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως και μπορείτε να τις βρείτε εύκολα εδώ. 

Πρόσθετη χρηματοδότηση διατίθεται για μαθητές με σωματικές, ψυχικές ή σχετιζόμενες με την υγεία παθήσεις. 

Ασκούμενοι στον κατασκευαστικό τομέα 

Το Erasmus+ μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, υποστηρίζοντας τα προγράμματα πρακτικής άσκησης (τοποθέτηση σε εργασία, πρακτική κ.λπ.) στο εξωτερικό. 

Είτε είστε φοιτητής ανώτερης εκπαίδευσης ή μαθητής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, είτε σκοπεύετε να γίνετε υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες κινητικότητας για εσάς. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μια ευκαιρία εκπαίδευσης που μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως ή εικονικά.  

Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μπορούν να λάβουν υποστήριξη από το Erasmus+ για έως και 12 μήνες. 

Αν είστε φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πρόσφατος απόφοιτος, μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ. 

Αν είστε σπουδαστής, μαθητευόμενος ή πρόσφατος απόφοιτος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ. 

Συμβουλή! 

Οι ασκούμενοι μπορούν επίσης να συνδυάσουν την πρακτική άσκηση Erasmus+ με μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό. 

Εκπαιδευόμενοι ενήλικεs που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στον κατασκευαστικό τομέα 

Εάν είστε ενήλικας εκπαιδευόμενος με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορείτε να περάσετε ένα διάστημα στο εξωτερικό σε οποιονδήποτε οργανισμό που παρέχει εκπαίδευση ενηλίκων για να βελτιώσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας για διάστημα έως και 1 μήνα. 

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας διαρκώς μεταβαλλόμενος τομέας με νέες γνώσεις, τεχνικές και τεχνολογία που εισάγονται κάθε τόσο. Ανεξάρτητα από το αν είστε υπάλληλος ή εργάτης στον τομέα των κατασκευών, μπορείτε να επωφεληθείτε από μια ποικιλία επιλογών μάθησης που υποστηρίζονται από το E+. 

 • μάθηση στην τάξη, 
 • μάθηση με βάση την εργασία, 
 • ομότιμη μάθηση 
 • παρακολούθηση εν ώρα εργασίας, 
 • παρατήρηση 
 • και άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις. 

Μπορείτε είτε να βρείτε ένα πρόγραμμα που εκτελείται από έναν οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων ή να επικοινωνήσετε με έναν τέτοιο οργανισμό και να μοιραστείτε μαζί του την ανάγκη και την ιδέα σας για κατάρτιση. 

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στην κινητικότητα ως ενήλικας εκπαιδευόμενος, επικοινωνήστε με τον εθνικό σας οργανισμό. 

Νέοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν/αναπτύξουν δεξιότητες για να εργαστούν στον κατασκευαστικό τομέα 

Οι ανταλλαγές νέων είναι ανοικτές σε άτομα ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών. 

Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (από 5 έως 21 ημέρες) μπορείτε να συναντηθείτε, να ζήσετε μαζί και να εργαστείτε σε κοινά έργα για μικρά χρονικά διαστήματα. 

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες εφαρμογές κινητικότητας που θα βρείτε εδώ, για να εντοπίσετε έργα που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα. 

Συμβουλή! 

Μπορείτε να αναπτύξετε δεξιότητες που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα σε φαινομενικά άσχετα έργα. Επισκεφθείτε τα αποτελέσματα των Νέων Δεξιοτήτων και τα αναθεωρημένα Επαγγελματικά Προφίλ και Προσόντα του Σχεδίου Δεξιοτήτων Construction Blueprint για τον Κατασκευαστικό Κλάδο, για να σας βοηθήσουν να διατηρείτε το μυαλό σας ανοιχτό. 

Προσωπικό (διδασκαλία) 

Υπάρχουν ευκαιρίες να περάσετε τον χρόνο σας διδάσκοντας σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Οι ευκαιρίες αυτές είναι διαθέσιμες τόσο για το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και για άτομα που εργάζονται εκτός αυτού 

Έμπειροι εργαζόμενοι και επαγγελματίες στον κατασκευαστικό τομέα καλούνται να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά έργα σε: 

Διατίθεται επιπλέον χρηματοδότηση για προσωπικό με σωματικές, ψυχικές ή σχετιζόμενες με την υγεία παθήσεις. 

Ευκαιρίες για οργανισμούς 

Ο μηχανισμός Erasmus+ παρέχει πολλές ευκαιρίες για οργανισμούς και νομικά πρόσωπα. 

Η Inter Alias είναι μια κατασκευαστική εταιρεία ή άλλη οντότητα που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα μπορεί να απασχολεί ή να εμπλέκει το προσωπικό και τα μέλη της σε δραστηριότητες όπως: 

 •  Στρατηγική βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, 
 • Ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων, 
 • Δημιουργία διακρατικών συνεργασιών με οργανισμούς από άλλες χώρες για την παραγωγή καινοτόμων αποτελεσμάτων ή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

Οι οργανισμοί μπορούν να διευκολύνουν τις ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας για φοιτητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, ασκούμενους, μαθητευόμενους, εθελοντές, οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία και νέους. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα έργο E+ θα βρείτε εδώ: 

Να θυμάστε ότι οι εταιρείες μπορούν να δημοσιεύσουν τις προσφορές τους για προγράμματα πρακτικής άσκησης στην διαδικτυακή πύλη Erasmus Intern Traineeship Portal και να προσελκύσουν ασκούμενους από όλη την Ευρώπη!!! 

Το EURES ιδρύθηκε το 1994. Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό που υποστηρίζει και διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρώπη. 

Ξεπερνώντας τα γλωσσικά εμπόδια, τις πολιτισμικές διαφορές, τις γραφειοκρατικές προκλήσεις, τους διαφορετικούς νόμους για την απασχόληση και την έλλειψη αναγνώρισης των πιστοποιητικών σπουδών, το EURES καλλιεργεί ένα πλαίσιο εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Για όσους αναζητούν εργασία 

Είτε εργάζεστε ήδη στον κατασκευαστικό τομέα είτε θέλετε να εισέλθετε σε αυτόν, το EURES σας παρέχει μια σειρά από ευκαιρίες αναζήτησης εργασίας. 

Βρείτε μια θέση εργασίας 

Κάποιος μπορεί να βρει περισσότερες προσφορές εργασίας σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες: 

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία 

Κάνοντας κλικ εδώ κάποιος μπορεί να βρει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας ανά χώρα, ανά τομέα, ανά επάγγελμα. 

Διατίθεται επίσης ένα έξυπνο εργαλείο αναζήτησης, στο οποίο κάποιος μπορεί να επιλέξει μεταξύ πολλαπλών φίλτρων, όπως «Τοποθεσία», «Πρόγραμμα εργασίας», «Γλώσσα της κενής θέσης εργασίας», «Τομέας», «Εκπαιδευτικό επίπεδο», «Εμπειρία» κ.λπ. 

Φτιάξτε το βιογραφικό σας σημείωμα 

Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν είτε να συμπληρώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα EURES. 

Ενώ πρόκειται για μια ακόμη πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να ανεβάσετε το βιογραφικό σας βήμα προς βήμα, αυτό σας επιτρέπει να δημοσιεύσετε το βιογραφικό σας στην πλατφόρμα και να γίνετε προσβάσιμοι σε χιλιάδες εργοδότες σε όλη την Ευρώπη. 

Η δημοσίευση του βιογραφικού σας απαιτεί να ορίσετε τα επαγγέλματα και τις χώρες στις οποίες θέλετε να εργαστείτε, έτσι ώστε οι εργοδότες να μπορούν να σας προσεγγίσουν. 

Το υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος EURES διαθέτει επίσης ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όπως η προσθήκη ενός βίντεο παρουσίασης του εαυτού σας (δεν είναι υποχρεωτικό). 

Ευγενική υπενθύμιση! 

Μπορείτε επίσης να δείτε το Europass.. 

Το Europass είναι το δωρεάν σύνολο διαδικτυακών εργαλείων και πληροφοριών που θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε κάθε βήμα της μάθησης και της ανάπτυξής σας. 

Οι εργασίες σας 

Η μηχανή αντιστοίχισης κενών θέσεων εργασίας του EURES βρίσκει θέσεις εργασίας για εσάς με βάση την τρέχουσα έκδοση του διαδικτυακού βιογραφικού σας σημειώματος EURES. 

Τα παρακάτω αποτελέσματα είναι οι θέσεις εργασίας που επιστρέφονται από τη μηχανή και αντιστοιχούν περισσότερο στην επιθυμητή εργασία σας και στις δεξιότητές σας.  

Υπάρχει επίσης μια ενότητα όπου μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στις «Ερωτήσεις που έχετε λάβει» από εργοδότες! 

Συμβουλή! 

Μπορείτε να βελτιώσετε τα αποτελέσματα αυτής της μηχανής συμπληρώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο το βιογραφικό σας σημείωμα. 

Υποδείξεις και συμβουλές 

Υπάρχουν πολλές υποδείξεις και συμβουλές για όσους αναζητούν εργασία. 

Δείτε εδώ τα “6 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ”. 

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε και να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές στη Γλώσσα σας!  

Βρείτε έναν σύμβουλο EURES εδώ. 

Το στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας EURES για άτομα που αναζητούν εργασία 

Το Στοχευμένο πρόγραμμα  κινητικότηταςEURES απευθύνεται σε όσους θέλουν να εργαστούν στο εξωτερικό αλλά έχουν ενδοιασμούς! 

Το στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας (Targeted Mobility Scheme) προσφέρει ειδική υποστήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης σε άτομα που αναζητούν εργασία, κατάρτιση ή μαθητεία σε άλλη χώρα της ΕΕ, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία. 

Σε δίκαιη βάση, αντιμετωπίζει τις ανάγκες των ατόμων που αναζητούν εργασία για την άρση των εμποδίων κινητικότητας. 

Βοηθά τους εργοδότες στις χώρες αυτές που αναζητούν εργαζόμενους με κίνητρα και προσόντα. 

Η διαθέσιμη υποστήριξη περιλαμβάνει χρηματοδότηση για την κάλυψη μαθημάτων γλώσσας, την αναγνώριση των προσόντων σας και τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής. 

Δείτε περισσότερα εδώ. 

Συμβουλές για διαβίωση και εργασία 

Το EURES δεν σας παρέχει μόνο χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία για την εύρεση εργασίας στο εξωτερικό, αλλά και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 

Ενημερωθείτε – Προετοιμαστείτε! 

Για εργοδότες 

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι αφενός ένας τομέας που παρουσιάζει έλλειψη κατάλληλου και έμπειρου προσωπικού, ενώ αφετέρου η φύση του συχνά ευνοεί τη δυνατότητα μεταφοράς εργατικού δυναμικού από άλλες χώρες. 

Αν κάνετε προσλήψεις για μια εταιρεία του κατασκευαστικού τομέα, καλύτερα να αρχίσετε να επεκτείνετε την αναζήτησή σας για υπαλλήλους και εργάτες και σε άλλες χώρες. Το EURES θα σας βοηθήσει με αυτό! 

Διαφημίστε μια θέση εργασίας 

Με την εγγραφή της εταιρείας σας στο EURES, μπορείτε εύκολα να ανεβάσετε αγγελίες εργασίας. 

Χιλιάδες υποψήφιοι θα μπορέσουν να βρουν την προσθήκη θέσεων εργασίας σας και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. 

Το γνωρίζατε; 

Η θέση εργασίας σας ενδέχεται να βρίσκεται ήδη στην Πύλη Επαγγελματικής Κινητικότητας EURES, καθώς η βάση δεδομένων της ενημερώνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των χωρών που συμμετέχουν στο EURES. 

Εύρεση υποψηφίων Find candidates

Χρησιμοποιώντας το EURES, θα μπορείτε να βρίσκετε και να αξιολογείτε υποψηφίους. Πολλοί αναζητούντες εργασία στο EURES έχουν δημοσιεύσει το βιογραφικό τους σημείωμα για να το δουν οι εργοδότες. 

Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από τη μηχανή αντιστοίχισης κενών θέσεων εργασίας EURES και να μάθετε ποιοι υποψήφιοι για εργασία ταιριάζουν με τις θέσεις εργασίας σας! 

Υποδείξεις και συμβουλές 

Υπάρχουν πολλές υποδείξεις και συμβουλές για εργοδότες. 

Δείτε εδώ τι μπορείτε να κάνετε πριν (τα βήματα της έρευνας), κατά τη διάρκεια (της διαδικασίας πρόσληψης σε άλλη χώρα του ΕΟΧ) και μετά (τη διαδικασία διατήρησης) την πρόσληψη στο εξωτερικό. 

Το στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας EURES για εργοδότες 

Το στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας EURES απευθύνεται σε όσους θέλουν να προσλάβουν άτομα με συγκεκριμένο προφίλ, αλλά δυσκολεύονται να τα βρουν στη χώρα τους ή/και φροντίζουν να δημιουργήσουν μια πολυπολιτισμική ομάδα που μπορεί να δώσει στην επιχείρησή τους το πλεονέκτημα! 

Το στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας προσφέρει στην επιχείρησή σας ειδική υποστήριξη από τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης για την πρόσληψη ενθουσιασμένων και εξειδικευμένων ατόμων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό την εργασία, την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία. 

Εάν είστε μικρή ή μεσαία επιχείρηση, μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη μέρους των δαπανών κατάρτισης και ένταξης του νέου προσωπικού. 

Δείτε περισσότερα εδώ. 

Το Drop’pin είναι μια διαδικτυακή πύλη που έχει ως στόχο να δώσει στους νέους μια ευκαιρία ένταξης στην αγορά εργασίας. 

Έχει σχεδιαστεί για να φέρει όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους πιο κοντά σε οργανισμούς που προσφέρουν ευκαιρίες για τη βελτίωσή τους, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, ΜΜΕ και ΜΚΟ. Ψάχνετε για μαθητεία, πρακτική άσκηση, καθοδήγηση ή μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης; Το Drop’pin διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών που καλύπτουν διάφορους τομείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε είστε ένας νέος που αναζητά την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία είτε ένας οργανισμός που αναζητά τα αστέρια του μέλλοντος, με το Drop’pin πάτε μακριά. 

Το Drop’pin συνδέεται στενά με προγράμματα όπως το Erasmus + και το EURES. 

Μάθετε περισσότερα γι’ αυτό κατεβάζοντας τον οδηγό εδώ.