Ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία εγκαινιάζει έναν διαδραστικό χάρτη με περισσότερες από 120 ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές

Οι εταίροι έχουν εντοπίσει καινοτόμες πρωτοβουλίες σε έντεκα χώρες στις οποίες ανήκει η κοινοπραξία, που ασχολούνται με την έλλειψη δεξιοτήτων και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στα θέματα Ενεργειακής Απόδοσης, Ψηφιοποίησης, Κυκλικής Οικονομίας…

Κορονοϊός: Οδηγίες της ΕΕ για ασφαλή επιστροφή στο χώρο εργασίας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την επιστροφή στην εργασία. Πώς να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων…

Ευρωπαϊκή ανταπόκριση στην κρίση του κορονοϊού

Το ξέσπασμα του κορονοϊού δοκιμάζει την Ευρώπη με τρόπους που θα ήταν αδιανόητοι μόλις πριν από λίγους μήνες. Για να μετριάσει τον αντίκτυπο στα μέσα διαβίωσης και την οικονομία των ανθρώπων,…

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών αξιολογεί τον αρνητικό αντίκτυπο του κορονοϊού στην κατασκευαστική βιομηχανία

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών (FIEC), ως ευρωπαϊκός τομεακός οργανισμός και οντότητα που εκπροσωπεί κατασκευαστικές εταιρείες όλων των μεγεθών, ζήτησε από την Επιτροπή της ΕΕ να εφαρμόσει έκτακτα μέτρα με…

Το Eυρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για τη βελτίωση της κατάρτισης στον τομέα της Ασφάλειας και της Υγείας στον κλάδο πρόκειται να αναπτυχθεί από την Fundación Laboral

Αυτός ο διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Fundación Laboral είναι συμπληρωματικός της «Στρατηγικής προσέγγισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό κλάδο»: του έργου «Blueprint ». Ένας από τους τομείς που απαριθμούνται…
Μενού